Utbildnings- och studiemiljöutskottet (USU) är ett forum för diskussion kring frågor som är programöverskridande. Utskottet leds av utbildningsansvarig och studenthälsoansvarig. I utskottet samlar utbildningsråden, alla förtroendevalda studentrepresentanter, studerandeskyddsombud och MFs ordförande.

Utskottet möts några gånger per termin och arbetar med långsiktiga strategier och frågor inom studentpolitiken på fakulteten.

Rättighetslistan är det dokument som reglerar vilka rättigheter du har är antagen av Lunds Universitet och gäller alla utbildningar och kurser inom universitetet. Här kan du läsa mera om Rättighetslistan ( med länk till Dina rättigheter”) för Lunds universitets studenter.

Senaste om Utbildnings- och studiemiljöutskottet

SÖK POSTER!

Sponsor