Medicinska Fakulteten är de som äger våra utbildningar inom MF. Studenterna har rätt att vara närvarande när alla beslut som rör utbildningen fattas. Här kommer vi löpande att publicera viktig information som rör utbildningarna när besluten fattas på fakulteten.

 

 

Läkarprogrammet

Biomedicinprogrammet

Logoped- och Audionomprogrammet

Master of Public Health, MPH

SÖK POSTER!

Sponsor