Det här gör vi på medicinprogrammet!

Som läkarstudent inhämtar du kunskap som leder till förståelse om människokroppens byggnad och funktion vid hälsa och sjukdom från molekylär- och cellnivå till den levande människan. Likaså omfattas hur sjukdomar diagnostiseras och behandlas likväl som hur vissa sjukdomar ska kunna förebyggas. Vidare kommer du under utbildningen att tränas i t.ex. kommunikation och bemötande av de människor du möter inom sjukvården, liksom andra färdigheter, som ett vetenskapligt förhållningssätt till det medicinska ämnet. Utbildningen är indelad i 5 prekliniska, 5 kliniska terminer samt en termins examensarbete. Läs mer här.

Senaste om Läkare

SÖK POSTER!

Sponsor