Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet

Medicinska föreningens utbildningar förbereder oss studenter för yrken som jobbar både för och med individerna i vårt samhälle. Vi förbereds genom vetenskaplig kunskap, men frågan om är om vi förbereds på så sätt att vi kan möta, och ge, alla individer i samhället den vård respektive person behöver.

Medicinska föreningens nya utskott JämU har till uppgift att inspirera till reflektion samt att utgöra ett forum dit studenterna inom våra respektive utbildningar kan vända sig för att ta upp frågor med utgångspunkt från kön, könsöverskridande identitet och/eller -uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Målet är att hela tiden arbeta för en bättre utbildning så att vi i våra framtida yrkesroller kan göra ett så bra arbete som möjligt.


 

The Medical Association’s educational programs prepare students for careers working both for and with individuals in our society. During our education we learn a lot about science and medicine, but the question is whether we are prepared to meet, and give, all individuals in the community the personal care that they need.

The purpose of the Medical Associations new committee JämU is to inspire reflection amongst students and to provide a forum where students from our respective programs can discuss questions regarding, gender, gender identity and/or expression, ethnicity, religion or other beliefs, disabilities, sexual orientation and age. The objective is to work to improve and develop our education so that we can perform as well as possible in our future professions.

Vakant

JämU-ordförande

Vakant

JämU-ordförande

Relaterat

SÖK POSTER!