Som student vid Lunds Universitet har du rättigheter!

Det dokument som reglerar vilka rättigheter du har är antagen av Lunds Universitet och gäller alla utbildningar och kurser inom universitetet. Här kan du läsa om Rättighetslistan för Lunds Universitets Studenter.

Rättighetslistan innehåller allt från vilka rättigheter till omprövning av en examination du har, till hur din studiemiljö borde vara, till att examinationen måste överensstämma med kursplanen och mycket mer. Visste du till exempel att du har rätt att få ditt schema en hel månad innan terminsstart?

Du kan alltid gå in och läsa i Rättighetslistan om det är något du undrar över. Om du upptäcker ett brott mot Rättighetslistan kan du klicka här för att rapportera ett ärende till Medicinska Föreningen.

Du kan också maila MF’s Utbildningsansvarig, Ordförande eller Studentombudet.


As a student at Lund University – You have rights!

There’s a document containing student rights signed by the Vice-Chancellor. It applies to all the programs and courses at the University! Here’s a link to the web page about student rights.

The list contains everything from your rights on reappraising examinations, to how your study environment should be, to that the examination should always correspond to the curriculum, and a lot more. For example, did you know that you have the right to receive your schedule for the whole semester a month before the course starts?

If you have thoughts or questions regarding your program, it’s always good to read up on your rights. If you discover a violation of student rights, click here to report it as a case to the Medical Association.

You can also email MF’s Head of Education, the President or the Studentombudet.

 

Rättighetslistan

List of right for students at Lunds University

Senaste om Dina rättigheter

SÖK POSTER!

Sponsor