Vad gör egentligen en biomedicinare?

På biomedicinsk utbildning studerar vi varför människor blir sjuka och vad som händer i kroppen när vi insjuknar i vanliga folksjukdomar som t.ex. allergier, diabetes och cancer. För att kunna förhindra att vi blir sjuka eller bota sjukdomar behöver vi inte bara medicinsk kunskap utan även djup kunskap om människans genetik, celler och fysiologi. Det är detta du studerar på biomedicinsk utbildning.

Efter avslutad utbildning kan du som biomedicinare arbeta inom många olika områden. De flesta biomedicinare arbetar med forskning på universitet och läkemedelsföretag. Biomedicinare kan även jobba med patentfrågor, information, marknadsföring eller som journalister.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet erbjuder fem års utbildning inom biomedicin; först ett treårigt kandidatprogram, biomedicinprogrammet, följt av ett tvåårigt masterprogram i biomedicin.

Senaste om Biomedicin

SÖK POSTER!

Sponsor