Vad händer på audiologiprogrammet?

På audionomprogrammet kommer du att få kunskaper som ger dig möjlighet att förbättra ljudmiljön i samhället och att underlätta kommunikationen för barn och vuxna med nedsatt hörsel. Huvudområdet på audionomprogrammet är audiologi. Audiologi är en vetenskap som bygger på tre ben: akustik, medicin, och beteendevetenskap.

Programmet samverkar med logopedprogrammet och är ett tvärvetenskapligt program som kombinerar teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer att få läsa kurser inom flera olika ämnen med fokus på hörseln:

Akustik
Signalbehandling
Lingvistik
Fonetik
Psykologi
Medicin

Under den praktiska delen av programmet får du kunskaper och färdigheter inom hela det audiologiska verksamhetsområdet, både inom sjukvården och utanför. Efter 6 fullföljda terminer kan du söka audionomlegitimation. Du kan läsa mer om utbildningen här.

—————————————————————-

What’s going on at the Program of Audiology?

Audiology is a science made out of three parts: Acoustics, medicine, and behavioural sciences.

At the program, students study acoustics, signal processing, the healthy and unhealthy ear, neurology, and developmental psychology. The Swedish term for audiologists is ”audionom”, which is a protected profession. The scope of Swedish audiologists is roughly the same as in the rest of the world, different aspects of the ear with a heavy emphasis on treatment. The program i 8 semesters long. You can read more about the program here.

Senaste om Logoped/Audiologi

SÖK POSTER!

Sponsor