Sonden, Medicinska Föreningens tidning, är tillbaka!

Sonden, Medicinska Föreningens kårtidning

Det första numret av Sonden publicerades år 1962 och har sedan dess gett en inblick i Medicinska Föreningen. Sonden strävar efter att demonstrera MF-medlemmens diversitet, förebilder och funderingar.

I Sonden kan du läsa om allt från spännande forskning och nya idéer till skidresor och lundaevenemang.

Genom Sonden ges en möjlighet till varje medlem att uttrycka sitt intresse. Vill du få dina ord tryckta, ditt evenemang uppmärksammat eller dina bilder publicerade?

Vi syftar med att ge ut en tryckt tidning två gånger per termin, men ni kan finna kontinuerliga uppdatering på vår webbsida, som lanserades i mars 2018!

Tipsa oss eller bli en av våra reportrar! Kontakta oss via mail eller via vår facebooksida.


 

Sonden, Medicinska Föreningen’s magazine


The first issue of Sonden was published in 1962 and has since then given insight in Medicinska Föreningen. Sonden strives towards demonstrating the MF members’ diversity, role models and concerns.

In Sonden you can read everything from intriguing research and new ideas to skiing trips and events in Lund.

Sonden gives every member the opportunity to express their interest. Would you like your words put to press, your event acknowledged or your pictures published?

We strive to publish two new magazines every semester, but for continuous news be sure to visit our website! And if you have any interesting scoop, send it by email!

Let us know or become one of our reporters!
Contact us via email or check out our facebook page.

 

Johanna Gustafsson

Sondenredaktör

Sonden

Senaste om Sonden

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor