Ultraljud är Medicinska Föreningens kör!

Vi sjunger allt mellan himmel och jord i flerstämmig kör a cappella. Kören uppträder på tillställningar som Partus, Corbalen och Lucia. På vårterminen är Ultraljud ofta med i ett körsamarbete  tillsammans med andra körer och avslutar skolåret med en egen vårkonsert. Du som är sångsugen, med eller utan körvana, är välkommen!

Locus Medicus Lundensis Tunavägen 5, Lund, tisdagar 19:00-21:00.

Just nu är posten som körledare för Ultraljud vakant! Om du är intresserad, eller har frågor kring posten, maila gärna [email protected]!

Välkommen!

E-post: [email protected]
Facebook: goo.gl/6fywa5
Youtube: goo.gl/DLzTF3

____________________________________________________________
Ultraljud is the medical assosication’s chorus!
We sing everything between heaven and earth in concerted a cappella. The chorus occur at events such as Partus, Corbalen and Lucia. During the spring semester we often have  a collaborations with other choruses and we ends the school year with our own spring concert. For those who are intrested, no matter your level, are welcome!

As of now, the position of leader for the choir Ultraljud is vacant! If you are interested, or have any questions regarding the position, feel free to send an e-mail to [email protected]!

Welcome!

E-mail: [email protected]
Facebook: goo.gl/6fywa5
Youtube: goo.gl/DLzTF3

Vakant

Körledare Ultraljud

Vakant

Körledare Ultraljud

Senaste om Ultraljud

SÖK POSTER!

Sponsor