VERKSAMHETSREVISORER

Medicinska Föreningens verksamhetsrevisorer väljs av fullmäktige och har en mandatperiod på ett år. Deras främsta uppgift är att granska föreningens ekonomi och förvaltning, samt att efter avslutat verksamhetsår lämna en revisionsberättelse till fullmäktige.

Medicinska Föreningens verksamhetsrevisorer är Nils Wetterberg och Cecilia Skoug.

För kontakt:

[email protected]

 

AUDITORS

The auditors of the Medical Students Association are appointed by the governing assembly for one financial year. The responsibilities of the auditors include to examine the Section’s accounts and administration, as well as submitting a report to the governing assembly at the end of the financial year.

The auditors of the Medical Students Association are Nils Wetterberg and Cecilia Skoug.

Contact information:

[email protected]

 

SÖK POSTER!