Medicinska Föreningens verksamhetsrevisorer väljs av fullmäktige och har en mandatperiod på ett år. Deras främsta uppgift är att granska föreningens ekonomi och förvaltning, samt att efter avslutat verksamhetsår lämna en revisionsberättelse till fullmäktige.

Medicinska Föreningens verksamhetsrevisorer är Nils Wetterberg och Cecilia Skoug.

För kontakt, vänligen mejla [email protected]

 

SÖK POSTER!

Sponsor