Vice ordförande är en av två personer i Medicinska Föreningens presidium, där den andre är ordförande. Ordförende och vice ordförande är arvoderade på heltid av föreningen och har under deras verksamhetsår uppehåll från sina studier, för att ha största möjlighet och de bästa förutsättningarna att leda föreningen, stötta dess utskott och följa de fastställda instruktionerna från fullmäktige.

Vice ordförandes arbete har till stor del med föreningens ekonomi att göra. I posten ingår huvudsakligen att sköta bokföringen, ta fram bokslut och årsredovisning, samt representera MF och Corpus Medicum i diverse studentlivsorgan utanför MF. Vice ordförande gör även ett stort budgetarbete, där det bl.a. ingår att lägga nästa verksamhetsårs budget i helet, festernas enskilda budgetar i detalj samt håller kontakt med utskottsordföranden så att de håller sig inom de budgetramar de blivit tilldelande. Utskotten är vice dessutom alltid behjälplig när det kommer till att söka tillstånd och ifall det är något särskilt krångligt evenemang som behöver stöttas. Utöver detta ingår det även i vice ordförandes uppgifter att sitta med i Corbalskommittén och Toddydagsutskottet för att se till att dessa stora fester håller koll på ekonomin!

Vice ordförande är i princip alltid tillgänglig på mailadressen [email protected] och sitter för det mesta på sin kontorsstol på Medicinska Föreningens Expedition.

SÖK POSTER!

Sponsor