Som Utbildningsansvarig i Medicinska Föreningen verkar du som länken mellan utbildningsråden för de olika programmen inom MF, Logopedi och Audionom (LAUR), läkarprogrammet (MUR), biomedicin (BUR) samt master i folkhälsovetenskap (MPHUR). Du är också länken mellan utbildningsråden, MFs styrelse och fullmäktige. Det innebär att du bistår dem med olika frågor rörande utbildning, återrapporterar vad som sker inom programmen och håller dig ajour med deras arbete.

Du har också ansvaret är Utbildnings- och studiemiljöutskottet, ett forum för diskussion kring frågor som är programöverskridande som du leder tillsammans med studenthälsoansvarig. I utskottet finns utbildningsråden, alla förtroendevalda studentrepresentanter, studerandeskyddsombud och MFs ordförande.

Utöver dessa åtaganden är det också ditt ansvar att annonsera, samordna och dela ut stipendiet Magnus Blix prisfond, MFs pedagogiska pris Mäster, Årets kursombud samt resestipendiet Stig Radner.

Att vara Utbildningsansvarig är otroligt spännande, lärorikt och utvecklande. Du lär dig massor om studentpolitik, hur fakulteten är organiserad och hur mycket du som student faktiskt kan påverka! Du får vara del av en styrelse bestående av engagerade och kompetenta människor, tillsammans arbetar ni för att göra både utbildningen och studentlivet så bra som möjligt.

Om du har frågor, maila gärna [email protected]!

email [email protected] !

SÖK POSTER!

Sponsor