Att vara studenthälsoansvarig för Medicinska Föreningen är en bred och utvecklande roll med fokus på fysisk och psykosocial studiemiljö.

Som studenthälsoansvarig i Medicinska Föreningens styrelse är du ansvarig för frågor som rör studenternas fysiska och psykosociala studiemiljö. Du fungerar som en länk mellan studenterna, studerandeskyddsombuden och fakulteten, och du ska se till att fakulteten följer de föreskrifter som finns angående både den fysiska arbetsmiljön, men även gällande frågor som rör exempelvis jämställdhet och likabehandling.

Du är också vice ordförande för utbildnings- och studiemiljöutskottet (USU), och driver dess arbete tillsammans med Medicinska Föreningens utbildningsansvarige som är utskottet ordförande. I USU ingår studenthälsoansvarig, utbildningsansvarig, studerandeskyddsombuden, utbildningsråden och alla förtroendevalda studentrepresentanter som sitter i de kommittéer och nämnder som på fakultetsnivå arbetar med utbildnings- och studiemiljöfrågor. I utskottet diskuteras programöverskridande frågor, och eventuella problem som har uppstått tas upp.

Utöver detta kan du vid behov få vara med och representera kåren i LUS, exempelvis i fokusfrågor rörande studenthälsa. Du stöttar också Medicinska Föreningens Jämställdhetsutskott (JämU), och hjälper dess ordföranden med dess arbete. Genom det löpande styrelsearbetet får du stor insikt i och kunskap om hur kårens verksamhets bedrivs! Du blir väl insatt i alla frågor som diskuteras, såväl studiesociala som utbildningsrelaterade.

Rollen som Studenthälsoansvarig är väldigt spännande, bred och utvecklande, och kräver egentligen bara att du har ett intresse för frågor som rör studiemiljö och studenternas hälsa. Du har stor möjlighet att påverka både din egen, men även kommande studenters, tid på Medicinska Fakulteten!

Har du frågor är det bara att höra av dig på [email protected]!

SÖK POSTER!

Sponsor