Som Socialt ansvarig är du i spetsen för Medicinska Föreningens breda sociala verksamhet.

Som Socialt ansvarig i Medicinska Föreningen styrelse är du huvudansvarig för de sociala utskotten inom Medicinska Föreningen (dvs idrottsutskottet, kulturutskottet, Ultraljud, brunchmästeriet, ärtmästeriet, sexmästeriet, novischeriutskottet, Malmöutskottet, marskalkeriet, Toddydagsutskottet, MIFFOS) och fungerar som länk mellan dessa, styrelsen och fullmäktige. Socialt ansvarig finns till för de sociala utskotten om någon inom utskotten har frågor, behöver hjälp med något, vill bolla nya idéer eller dylikt. Alla frågor är välkomna, men om det rör ekonomiska frågor så är det bättre att dessa tas med Vice Ordförande.

Som socialt ansvarig har man även stort ansvar för Novischperioden genom att hålla i fadderutbildning, avlasta presidiet genom att ha stor kontakt med novischförmännen, vara behjälplig under Novischperioden och sköta utvärderingen av Novischperioden efteråt, med mera. Under hösten 2018 var Socialt ansvarig även ansvarig för att utvärdera hur det har hade gått med införandet av den nya Novischperioden samt att föreslå förändringar därefter.

Utöver detta så har man som Socialt ansvarig även ansvar för arbetet kring utlysning och utdelning av Stig Radners resestipendium samt MF-superior. Du har även ansvar för MFs deltagande i Tandem och Karnevalen. Socialt ansvarig skall också stötta utvecklingen av de sociala aktiviteterna för studenter på alla utbildningsorter.

Posten som Socialt ansvarig ger en bred inblick i den sociala verksamheten som Medicinska Föreningen erbjuder och det är otroligt roligt att få ta del av alla kreativa idéer och brinnande engagemang. Du får dessutom vara en del av Medicinska Föreningens styrelse där ni tillsammans diskuterar spännande och viktiga frågor inom utbildningsbevakning och studentliv.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på [email protected]!

SÖK POSTER!

Sponsor