Som Socialt ansvarig i Medicinska Föreningen styrelse är du huvudansvarig för de sociala utskotten inom Medicinska Föreningen (dvs idrottsutskottet, kulturutskottet, Ultraljud, brunchmästeriet, ärtmästeriet, sexmästeriet, novischeriutskottet, Malmöutskottet, marskalkeriet, Corbalskommittén, Toddydagsutskottet, MIFFOS) och fungerar som länk mellan dessa, styrelsen och fullmäktige. Socialt ansvarig finns till för de sociala utskotten om någon inom utskotten har frågor, behöver hjälp med något, vill bolla nya idéer eller dylikt. Alla frågor är välkomna, men om det rör ekonomiska frågor så är det bättre att dessa tas med Vice Ordförande.

Som socialt ansvarig har man även stort ansvar för novischperioden genom att hålla i fadderutbildning, avlasta presidiet genom att ha stor kontakt med novischförmännen, vara behjälplig under novischperioden och sköta utvärderingen av novischperioden efteråt, med mera. Från och med hösten 2018 kommer socialt ansvarig även ha ansvar för att utvärdera hur det har gått med införandet av den nya novischperioden samt att föreslå förändringar därefter.

Utöver detta så har du som Socialt ansvarig även ansvar för arbetet kring utlysning och utdelning av Stig Radners resestipendium samt MF-superior. Du har även ansvar för MFs deltagande i Tandem och Karnevalen. Socialt ansvarig skall också stötta utvecklingen av de sociala aktiviteterna för studenter på alla utbildningsorter.

Posten som Socialt ansvarig ger en bred inblick i den sociala verksamheten som Medicinska Föreningen erbjuder och det är otroligt roligt att få ta del av alla kreativa idéer och brinnande engagemang. Du får dessutom vara en del av Medicinska Föreningens styrelse där ni tillsammans diskuterar spännande och viktiga frågor inom utbildningsbevakning och studentliv.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på [email protected]!

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

As Head of Social Responsibilities in the Medical association, you are the main contact person for the social committees in the Medical Association, and serve as a link between the social committees, the representative assembly and the MA Board. As Head of Social Responsibilities you are available for the social committees to ask questions, ask for help or if they need help to discuss new ideas. All questions are welcome, but if it concerns financial issues, it is better to include the Vice President.

The Head of Social Responsibilities is also actively engaged in the Novice Welcome Weeks, in that the Head of Social Responsibilities is to relieve the President and Vice President from most Novice Week related questions during these weeks, be able to assist anyone at any point in time, as well as take care of the evaluation and feedback of the Novice Welcome Weeks when the current semesters Novice Welcome Weeks are over. Beginning autumn 2018 the Head of Social Responsibilities will also be responsible for evaluating how the adoption of the new Novice Welcome Weeks has gone, and to propose what can be done to improve these weeks further.

In addition to this, the head of Social responsibilities are responsible to announce and distribute the travlegrant Stig Radners and MF-superior. Moreover you are responsible for the Medical association’s participation in the big events Tandem bicycle race and the Carnival. The Head of Social Responsibilities should also support the development of social activities for students at all educational locations.

Being head of Social responsibilities provides a broad insight into the social activities provided by the Medical Association. It is very enjoyable to take part of all the creative ideas and passionate commitment. Furthermore you get to be a part of the MA-board where you discuss interesting and important issues concerning education monitoring and student life.

If you have any questions, you are welcome to contact [email protected]

SÖK POSTER!