Being the President of the Medical Students’ Association is a full-time commitment with a broad range of chores.

Ordföranden är en av två i föreningens presidium, den andre är föreningens vice ordförande. Ordförande och vice ordförande är arvoderade på heltid av föreningen och har under deras verksamhetsår uppehåll från sina studier, för att ha största möjlighet och de bästa förutsättningarna att leda föreningens, stötta dess utskott och följa de av fullmäktige fastställda instruktionerna.

Ordförande leder styrelsens arbete samt kallar och sammanställer handlingar till styrelsens och fullmäktiges möten. Dessutom företräder ordförande inte bara föreningens medlemmar utan alla studenter vid de sex program som ingår i MF gentemot fakulteten, universitetet, Lunds Universitets Studentkårer (LUS) och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), och då framförallt i utbildningsbevakande syften. Ordförande tar även emot och driver de studentärenden som rapporteras in via ärenderapporteringssytemet eller från utbildningsråden.

Ordförande är också föreningens ansikte utåt vilket bland annat innebär att föra kontakt med media och representera föreningen i ceremoniella sammanhang. Det kan exempelvis vara på universitetet som vid professorsinstallationen och doktorspromoveringen.

Ordförande är också ett av tre språkrör för Corpus Medicum, den gemensamma kåren för MF, VÅVS och SSGI, vilket innebär att man tillsammans med de andra språkrören kallar till och leder Corpus styrelsemöten och driver Corpus framåt.

Utöver det som finns i stadgan och i stadgeinstruktionerna så fylls ordförandes dag med att ha kontakt med föreningens medlemmar och representanter från andra kårer, ha expeditionstid, skriva och läsa handlingar, svara på mail och driva projekt.

Har du frågor är det bara att höra av dig på [email protected], till 0732-682361 eller komma in på expeditionen!

SÖK POSTER!

Sponsor