Kommunikationsansvarig har det huvudsakliga ansvaret för MFs kommunikation, marknadsföring utåt samt gentemot Föreningens medlemmar.

Kommunikationsansvarig sköter föreningens hemsida och sociala medier, skickar ut nyhetsbrev till föreningens medlemmar och hjälper styrelsen och utskotten med att ta fram PR-material som affischer och liknande. Kommunikationsansvarig leder  och samarbetar med mediautskottet som består av IT-ansvarig och Corfotografen och är även ansvarig för Kårtidningen Sonden.

Om du har några frågor om posten kontakta [email protected] eller [email protected]

The head of communication manages the associations website and social medias, sends out news letters to the members and supports the board and the committees in producing PR-material such as posters. The head of communication leads and cooperates with the media committee which consists of head of IT and Corfotografen, the associations photgrapher, and is responsible for the association’s magazine Sonden.

If you have any questions about the position please contact [email protected] or [email protected]

SÖK POSTER!