Kommunikationsansvarig har det huvudsakliga ansvaret för MFs kommunikation, marknadsföring utåt samt gentemot Föreningens medlemmar.

Kommunikationsansvarig sköter föreningens hemsida och sociala medier, skickar ut nyhetsbrev till föreningens medlemmar och hjälper styrelsen och utskotten med att ta fram PR-material som affischer och liknande. Kommunikationsansvarig leder och samarbetar med mediautskottet, som består av IT-ansvarig och Corfotografen, och är även ansvarig för Kårtidningen Sonden.

Om du har några frågor om posten kontakta [email protected] eller [email protected].

SÖK POSTER!

Sponsor