Eventansvarig är huvudansvarig för MFs kontakt med samarbetspartner, sponsorer,
näringslivet och arbetslivet i stort. Vidare kommmer huvudansvaret för stora evenemang såsom Corbalen och Stora Toddy-Dagen delas mellan Vice-Ordförande och Eventansvarig.

Eventansvarig jobbar för att ge medlemmarna information om möjliga framtida arbetsgivare samt för att knyta samarbetspartners till föreningen och tillsammans med Vice-ordförande och sexmästeriet koordinera föreningens stora event. I detta ingår bland annat att tillsammans med Corpus Laborans-utskottet (CLU) arrangera den årliga arbetsmarknadsdagen Corpus Laborans för hela Corpus Medicum, samt att verka för goda relationer med befintliga samarbetspartners men också att nätverka för att knyta fler samarbetspartners till föreningen i form av spons-samarbeten. Vidare kommer evenemang såsom Corbalen och Stora Toddydagen vara evenemang som Eventansvarig kommer arbeta mycket med. Eventansvarig kan även hjälpa utskotten, t.ex. Sonden, att hitta annonsörer och ansvarar för föreningens sortiment av profilprodukter.

Om du har några frågor om posten, kontakta [email protected], [email protected] eller [email protected]

The Event-Coordinator’s mission is to provide information about possible future employers and to connect cooperation partners to the association and work with the Vice-President on the major events of MF, such as Corbalen and Dies Toddy Magna. This includes arranging the annual labor market fair Corpus Laborans with the Corpus Laborans committee and to ensure good relations with preexisting cooperation partners as well as networking to find new partners for the association.  Even-Coordinator can also help the committees, for example Sonden, to find advertisers and is responsible for the associations assortment of profile products.

If you have any questions about the position, please contact [email protected], [email protected] or [email protected]

SÖK POSTER!