Eventansvarig är huvudansvarig för MFs kontakt med samarbetspartner, sponsorer,
näringslivet och arbetslivet i stort. Vidare kommmer huvudansvaret för stora evenemang såsom Corbalen och Stora Toddy-Dagen delas mellan Vice-Ordförande och Eventansvarig.

Eventansvarig jobbar för att ge medlemmarna information om möjliga framtida arbetsgivare samt för att knyta samarbetspartners till föreningen och tillsammans med Vice-ordförande och sexmästeriet koordinera föreningens stora event. I detta ingår bland annat att tillsammans med Corpus Laborans-utskottet (CLU) arrangera den årliga arbetsmarknadsdagen Corpus Laborans för hela Corpus Medicum, samt att verka för goda relationer med befintliga samarbetspartners men också att nätverka för att knyta fler samarbetspartners till föreningen i form av spons-samarbeten. Vidare kommer evenemang såsom Corbalen och Stora Toddydagen vara evenemang som Eventansvarig kommer arbeta mycket med. Eventansvarig kan även hjälpa utskotten, t.ex. Sonden, att hitta annonsörer och ansvarar för föreningens sortiment av profilprodukter.

Om du har några frågor om posten, kontakta [email protected], [email protected] eller [email protected]

 

SÖK POSTER!

Sponsor