Arbetsmarknadsansvarig är huvudansvarig för MFs kontakt med samarbetspartner, sponsorer,
näringslivet och arbetslivet i stort.

Arbetsmarknadsansvarig jobbar för att ge medlemmarna information om möjliga framtida arbetsgivare samt för att knyta samarbetspartners till föreningen. I detta ingår bland annat att tillsammans med Corpus Laborans-utskottet (CLU) arrangera den årliga arbetsmarknadsdagen Corpus Laborans för hela Corpus Medicum, samt att verka för goda relationer med befintliga samarbetspartners men också att nätverka för att knyta fler samarbetspartners till föreningen. Arbetsmarknadsansvarig kan även hjälpa utskotten, t.ex. Sonden, att hitta annonsörer och ansvarar för föreningens sortiment av profilprodukter. Arbetsmarknadsansvarig för även protokoll på styrelsens möten.

Om du har några frågor om posten, kontakta arbetsmarknad@mfskane.se, vice@mfskane.se eller ordf@mfskane.se

Head of labor market’s mission is to provide information about possible future employers and to connect cooperation partners to the association. This includes arranging the annual labor market fair Corpus Laborans with the Corpus Laborans committee and to ensure good relations with preexisting cooperation partners as well as networking to find new partners for the association.  Head of labor market can also help the committees, for example Sonden, to find advertisers and is responsible for the associations assortment of profile products. Head of labor market also writes the protocols during the board meetings.

If you have any questions about the position, please contact arbetsmarknad@mfskane.se, vice@mfskane.se or ordf@mfskane.se

SÖK POSTER!