Styrelsen representerar Medicinska Föreningen och gör en viktig insats för studenterna och deras inflytande gentemot Universtitets representanter. Alla poster väljs en gång om året.

Styrelsen är ungefär som MF:s regering. Vi står för det verkställande arbetet i föreningen och verkställer besluten som FUM fattar. Vi träffas ungefär en gång varannan vecka och har möten. Vår ordförande och vice ordförande är heltidsarvoderade och jobbar med detta på heltid. Vi andra är helt vanliga studenter som jobbar med det här för att vi tycker det är skoj. Alla våra mötesprotokoll läggs upp här för att ni enkelt ska kunna följa vårt arbete med föreningen!

Från och med verksamhetsåret 2020/2021 är styrelsekonstellationen något förändrad då arbetsmarknadsansvarig ersätts av den nya och förbättrade posten Eventansvarig!

Här kan du läsa mer om vad varje styrelseledamot jobbar med!

Ordförande

Vice ordförande

Utbildningsansvarig

Studenthälsoansvarig

Socialt ansvarig

Kommunikationsansvarig

Eventsansvarig


 

The Union Board represents Medicinska Föreningen and makes an important contribution for the students and their influence in faculty matters. All positions are elected once a year.

The Union Board can be seen as the government of Medicinska Föreningen. We do the executive work of MF, and implement the decisions made by FuM. We have meetings about once every two weeks. Our president and vice-president are employed full-time as sabbatical officers. The rest of us are ordinary students who are doing this because we think it’s fun! All of our meeting protocols are posted here, so that you’ll easily be able to follow our work with the association!

Starting the financial year 2020/2021 the board positions will be slightly changed, the head of labor-market is replaced with the new and improved Event-coordinator!

Read more about what each member of the Board works with below:

President

Vice President

Head of Education

Head of Student Health

Head of Social Activities

Head of Communication

Event Coordinator

Léonie Scarfone

Vice Ordförande

Vice President

Emily Ljunqvist

Ordförande

President

Jessica Wikman

Eventansvarig

Event-coordinator

Antonia Rejmer

Studenthälso-ansvarig

Student Health

Charlotte Nilsson

Kommunikationsansvarig

Head of Communication

Peo Wästberg

Socialt ansvarig

Social relations 

Vakant

Utbildningsansvarig

Education

Värdegrund

Likabehandlingsplan

Alkoholpolicy

Datahanteringspolicy

Styrelsehandlingar

Styrelsemötesprotokoll

Senaste om Styrelsen

SÖK POSTER!