INSPEKTOR

Medicinska Föreningens inspektor väljs utav fullmäktige och mandatperioden är två verksamhetsår. Inspektorn ska vara en person med anknytning till Medicinska Fakulteten, utan en direkt koppling till Medicinska Föreningen som sektion. Viktigt är ett stort engagemang och att inspektorn önskar arbeta för att främja både föreningens och medlemmarnas intressen.

Inspektorn har ett flertal uppgifter, men i grunden är huvudsyftet att uppmärksamma och stödja föreningen och dess verksamhet. Bland annat involverar detta att tillsammans med valnämnden övervaka valproceduren av fullmäktigeledamöterna, hålla sig informerad kring föreningens verksamhet och finnas tillgänglig som ett stöd vid behov.

För att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt, har inspektorn närvarande-, yttrande- och yrkanderätt vid alla sammanträden inom föreningen och får ta del av alla handlingar.

PROINSPEKTOR

Proinspektorn har samma uppgifter och rättigheter som inspektorn. Vid val av proinspektor läggs stor vikt vid att personen har kunskap som kan komma Medicinska Föreningen till nytta och är ett komplement till inspektorns kompetens.

På Corbalen 2018 installerades Lars Dahlin som inspektor och Mikaela Dolk som proinspektor för Medicinska Föreningen Lund-Malmö.

För kontakt, se nedan:

Lars Dahlin

MF:s Inspektor

Mikaela Dolk

MF:s Proinspektor

SÖK POSTER!

Sponsor