Vill du sitta i Medicinska Föreningens högsta beslutande organ?

Medicinska Föreningens högsta beslutande organ är Fullmäktige (FuM). FuM väljs av Medicinska Föreningens medlemmar, i val som förättas årligen. Det löpande arbetet leds av styrelsen, som rapporterar och ansvarar inför FuM. Styrelsen valbereds efter nominering och kandidatur. Under styrelsen finns flera olika utskott, både utbildningsbevakande och sociala. Varje utskott leds av en utskottsordförande, som väljs av FuM.

 


 

Medicinska Föreningen is governed in a classic western manner that we use in a variety of institutions.

Medicinska Föreningen highest governing body is the Union Representative Council (FuM). FuM is elected by the members of Medicinska Föreningen annually. The continous work is led by the Union Board, who reports and is responsible to FuM. FuM also elects the members of the Board each year. Beneath the Union Board are various committees, both dedicated to educational monitoring and social activities. Each committee is lead by a Head of Committee, also elected by FuM.

 

Ledamöter FUM 21/22

 1. Ebba Wallström
 2. Nadja Sand
 3. Sarah Ivarsson
 4. Ludwig Svensson
 5. Johan Karlsson
 6. Mattias Magnusson
 7. Gustav Christensson
 8. Ella Nygren
 9. Maja Edman
 10. Léonie Scarfone
 11. Emily Ljungqvist
 12. Clara Olsson
 13. Tove Olsson Brandtvig
 14. Kristina Bergsten
 15. Johanna Gustafsson
 16. Tobias Simrén
 17. Johanna Rydell
 18. Anna Holmgren
 19. Alexander Andersson
 20. Joseph Wokil
 21. Paloma Carlsson Cherma
 22. Moa Sandström

Suppleanter FUM 21/22

 1. Maria Kökeritz
 2. Isa Vigren
 3. Ylva Malmström
 4. Mathilda Ahlander
 5. Karin Linderfalk
 6. Anna Lingström

 

Sanela Lulic

Fullmäktiges talman

  Sigfrid Östberg

  Fullmäktiges sekreterare

   Vakant

   FUM-sekreterare, Suppleant

    Vakant

    Vice Talman

     Dokument Fullmäktige

     Senaste om Fullmäktige

     SÖK POSTER!

     Sponsor