Medicinska föreningen styrs enligt en klassiskt västerländsk mall som återkommer inom en mängd instutitioner.

Medicinska Föreningens högsta beslutande organ är Fullmäktige (FuM). FuM väljs av Medicinska Föreningens medlemmar, i val som förättas årligen. Det löpande arbetet leds av styrelsen, som rapporterar och ansvarar inför FuM. Styrelsen valbereds efter nominering och kandidatur. Under styrelsen finns flera olika utskott, både utbildningsbevakande och sociala. Varje utskott leds av en utskottsordförande, som väljs av FuM.

 

Ledamöter FUM 19/20

Linnea Sandström

Julia Rehn

Elin Benatti

Egil Borg Bromée

Agnes Lindgren

Axel Svenningsson

Josefine Andreasson

Olle Nordström

Hannes Wikström

Simon Larsson

Josefina Frenander

Ludwig Svensson

Ellen Aspelin

Emily Ljungqvist

Joar Åberg

Emelie Andersson

Henrik Davidsson

Camilla Lindegren

Björn Elmberg

Jakob Olsson

Gustav Persson

 

Suppleanter FUM 19/20

Marcella Safi

Celina Björkqvist

Filip Björklund

Simon Lundström

Kristina Bergsten

Jakob Eklund


Medicinska Föreningen is governed in a classic western manner that we use in a variety of institutions.

Medicinska Föreningen highest governing body is the Union Representative Council (FuM). FuM is elected by the members of Medicinska Föreningen annually. The continous work is led by the Union Board, who reports and is responsible to FuM. FuM also elects the members of the Board each year. Beneath the Union Board are various committees, both dedicated to educational monitoring and social activities. Each committee is lead by a Head of Committee, also elected by FuM.

Johan Hellgren

Fullmäktiges talman

  Sofia Marinko

  Fullmäktiges sekreterare

   Vakant

   Valnämndens ordförande

    Dokument Fullmäktige

    Senaste om Fullmäktige

    SÖK POSTER!