Medicinska föreningen styrs enligt en klassiskt västerländsk mall som återkommer inom en mängd instutitioner.

Medicinska Föreningens högsta beslutande organ är Fullmäktige (FuM). FuM väljs av Medicinska Föreningens medlemmar, i val som förättas årligen. Det löpande arbetet leds av styrelsen, som rapporterar och ansvarar inför FuM. Styrelsen valbereds efter nominering och kandidatur. Under styrelsen finns flera olika utskott, både utbildningsbevakande och sociala. Varje utskott leds av en utskottsordförande, som väljs av FuM.

 

Ledamöter FUM 20/21

Linnea Sandström

Elin Benatti

Erik Bolkéus

Egil Borg Bromée

Ebba Wallström

Fabian Grip Rösth

Egil Borg Bromée

Ella Nygren

Agnes Kimblad

Kristoffer Loo

Tobias Simrén

Henrik Davidsson

Charlotte Nilsson

Antonia Rejmer

David Finnhult

Delicia di Lieto

Martin Björk

Ludwig Svesson

Maja Edman

Sarah Ivarsson

Kristina Bergsten

Julia Rehn

 

Suppleanter FUM 20/21

Joar Åberg

Gustav Ollvik

Alexander Andersson

Ellen Asplin

Johanna Rydell

Anna Holmgren


Medicinska Föreningen is governed in a classic western manner that we use in a variety of institutions.

Medicinska Föreningen highest governing body is the Union Representative Council (FuM). FuM is elected by the members of Medicinska Föreningen annually. The continous work is led by the Union Board, who reports and is responsible to FuM. FuM also elects the members of the Board each year. Beneath the Union Board are various committees, both dedicated to educational monitoring and social activities. Each committee is lead by a Head of Committee, also elected by FuM.

Maria Bogg Ekvall

Fullmäktiges talman

  Sigfrid Östberg

  Fullmäktiges sekreterare

   Vakant

   FUM-sekreterare, Suppleant

    Antonia Rejmer

    Vice Talman

     Dokument Fullmäktige

     Senaste om Fullmäktige

     SÖK POSTER!