Medicinska Föreningen is governed in a classic western manner that is common to student organisations within and beyond Lund.

Medicinska Föreningens högsta beslutande organ är Fullmäktige (FuM). FuM väljs av Medicinska Föreningens medlemmar, i val som förättas årligen. Det löpande arbetet leds av styrelsen, som rapporterar och ansvarar inför FuM. Styrelsen valbereds efter nominering och kandidatur. Under styrelsen finns flera olika utskott, både utbildningsbevakande och sociala. Varje utskott leds av en utskottsordförande, som väljs av FuM.

 

Ledamöter FUM 20/21

 1. Linnea Sandström
 2. Erik Bolkéus
 3. Ebba Wallström
 4. Fabian Grip Rösth
 5. Egil Borg Bromée
 6. Ella Nygren
 7. Agnes Kimblad
 8. Kristoffer Loo
 9. Tobias Simrén
 10. Henrik Davidsson
 11. Charlotte Nilsson
 12. Antonia Rejmer
 13. David Finnhult
 14. Delicia di Lieto
 15. Martin Björk
 16. Ludwig Svesson
 17. Maja Edman
 18. Sarah Ivarsson
 19. Kristina Bergsten
 20. Joar Åberg
 21. Gustav Ollvik

Suppleanter FUM 20/21

 1. Alexander Andersson
 2. Ellen Asplin
 3. Johanna Rydell
 4. Anna Holmgren
 5. Camilla Lindegren
 6. Gustav Lovén

Maria Bogg Ekvall

Fullmäktiges talman

  Sigfrid Östberg

  Fullmäktiges sekreterare

   Vakant

   FUM-sekreterare, Suppleant

    Antonia Rejmer

    Vice Talman

     Dokument Fullmäktige

     Senaste om Fullmäktige

     SÖK POSTER!

     Sponsor