Medicinska Föreningen is from the 1st of July 2010 a section of a larger joint union, Corpus Medicum.

Corpus Medicum är kåren för alla studenter vid Medicinska fakulteten. Corpus Medicum består av sektionerna VÅVS för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och arbetsterapeutstudenter, SSGI för fysioterapeutstudenter samt MF för läkar-, biomedicin-, folkhälsovetenskap-, logopedi- och audiologistudenter. Sektionerna inom Corpus är självstyrande. Det finns dock en gemensam Corpus-styrelse där språkrör för sektionerna möts, diskuterar och tar beslut i gemensamma frågor.

MF-ledamöter i Corpusstyrelsen verksamhetsåret 2020/2021:
Ordinarie: Alva Söderbäck, Mathilda Vinqvist, Cornelia Börjesson Freitag
Suppleanter: Joanna Bartczak, Martin Björk, Tove Olsson Brandtvig

 

Senaste om — Corpus Medicum

SÖK POSTER!

Sponsor