Medicinska föreningen är från och med 1 juli  2010 omvandlad till en sektion i en större gemensam kår, Corpus Medicum.

Corpus Medicum är kåren för alla studenter vid medicinska fakulteten. Corpus Medicum består av sektionerna VÅVS för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och arbetsterapeutstudenter, SSGI för fysioterapeutstudenter samt MF för läkar-, biomedicin-, folkhälsovetenskap-, logopedi- och audiologistudenter. Sektionerna inom Corpus är självstyrande. Det finns dock en gemensam Corpus-styrelse där språkrör för sektionerna möts, diskuterar och tar beslut i gemensamma frågor.

MF-ledamöter i Corpusstyrelsen verksamhetsåret 2020/2021:
Ordinarie: Emily Ljungqvist, Charlotte Nilsson, Leonie Scarfone
Suppleanter: Antonia Rejmer, Jessica Wikman


 

Corpus Medicum is the union for all students at the Medical Faculty in Lund. Corpus Medicum consist of three independent sections: VÅVS – for students studying nursing, radiology nursing, specialist nursing and occupational therapy; SSGI – for physiotherapy students and MF – for medicine, biomedicine, public health, speech- and language pathology and audiology students. Though the sections are independent, there is a united board for Corpus Medicum where representatives from the different sections meet, talk and make decisions in matters that effects the union as a whole.

MF-members in the Board of Corpus Medicum operational year 2020/2021:
Full members: Emily Ljungqvist, Charlotte Nilsson, Leonie Scarfone
Substitutes: Antonia Rejmer, Jessica Wikman

Senaste om — Corpus Medicum

SÖK POSTER!