Medicinska Föreningen (även kallat MF) är den kårsektionen inom Corpus Medicum alla studenter inom medicin, biomedicin, logopedi, audiologi och Master of Public Health hamnar i.

Kåren och kårsektion är alltså, till skillnad från nationer, inte valbar. MF bedriver dels verksamhet internt för sina studenter men samarbetar även med övriga kårer, nationer och Akademiska Föreningen i Lund.

Den interna verksamheten är uppdelad i:

Utbildningsbevakning, där studentrepresentanter granskar vår utbildning och ser till att den behåller sin goda kvalitet men även driver saker som bör förbättras. Utbildningsbevakningen sköts via utbildningarnas olika utbildningsråd som för läkare heter MUR, för biomedicinare BUR, för logopedi- och audiologistudenter LAUR och för folkhälsovetenskap MPH-UR. Hit kan du vända dig om du vill engagera dig i dessa frågor eller har frågor/synpunkter rörande din utbildning.

Sociala utskott omfattar allt spexigt MF arrangerar utanför det som rör studierna. Torsdagsärtsoppan, fredagspuben och söndagsbrunchen är stående inslag som varvas med idrotts- och kulturaktiviteter, novischperiod, skidresa, fester och annat skoj.

Läs mer om utskotten i menyn där uppe, och här tar du reda på hur du engagerar dig i föreningen.

Hur är MF organiserat?

MF är ganska komplext uppbyggt men enkelt att engagera sig i. Till varje utskott finns jobbare och för utbildningsråden kursrepresentanter och andra aktiva. Varje utskott har i sig en eller flera utskottsordföranden dit du vänder dig för att komma i kontakt om du vill engagera dig i ett specifikt utskott. Utskottsordföranden väljs på årsbasis av föreningens fullmäktige.

Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och kan jämföras lite med en riksdag där alla föreningens medlemmar både kan kandidera och har rösträtt. Ytterst ansvarig för föreningens verksamhet är styrelsen med ordförande. Styrelsen väljs, likt alla övriga poster, in via studentrepresentanter i fullmäktige.

Vill du veta mer om organisationen – kom till expedition på BMC och snacka!

Studentlund

Studentlund är det samarbete som finns i Lund mellan kårer, nationer och Akademiska Föreningen. Studentlund är alltså en sammanslagning av kårernas utbildningsbevakning och sociala aktiviteter, nationernas nattklubbar och evenemang samt Akademiska föreningens bostäder (AFB) och kulturverksamhet. Ett medlemskap ger dig alltså allt Lund har att erbjuda i ett samlat paket.

 

Senaste om Så fungerar MF

SÖK POSTER!

Sponsor