Medicinska Föreningen (även kallat MF) är den kårsektionen inom Corpus Medicum alla studenter inom medicin, biomedicin, logopedi, audiologi och Master of Public Health hamnar i.

Kåren och kårsektion är alltså, till skillnad från nationer, inte valbar. MF bedriver dels verksamhet internt för sina studenter men samarbetar även med övriga kårer, nationer och Akademiska Föreningen i Lund.

Den interna verksamheten är uppdelad i:

Utbildningsbevakning, där studentrepresentanter granskar vår utbildning och ser till att den behåller sin goda kvalitet men även driver saker som bör förbättras. Utbildningsbevakningen sköts via utbildningarnas olika utbildningsråd som för läkare heter MUR, för biomedicinare BUR, för logopedi- och audiologistudenter LAUR och för folkhälsovetenskap MPHUR. Hit kan du vända dig om du vill engagera dig i dessa frågor eller har frågor/synpunkter rörande din utbildning.

Sociala utskott, här ingår allt spexigt MF arrangerar utanför det som rör studierna. Torsdagsärtsoppan, fredagspuben och söndagsbrunchen är stående inslag som varvas med idrotts- och kulturaktiviteter, novischperiod, skidresa, fester och annat skoj.

Läs mer om utskotten i menyn där uppe, och här tar du reda på hur du engagerar dig i föreningen.

Hur är MF organiserat?

MF är ganska komplext uppbyggt men enkelt att engagera sig i. Till varje utskott finns jobbare och för utbildningsråden kursrepresentanter och andra aktiva. Varje utskott har i sig en eller flera utskottsordföranden dit du vänder dig för att komma i kontakt om du vill engagera dig i ett specifikt utskott. Utskottsordföranden väljs på årsbasis av föreningens fullmäktige.

Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och kan jämföras lite med en riksdag där alla föreningens medlemmar både kan kandidera och har rösträtt. Ytterst ansvarig för föreningens verksamhet är styrelsen med ordförande. Styrelsen väljs, likt alla övriga poster, in via studentrepresentanter i fullmäktige.

Vill du veta mer om organisationen – kom till expedition på BMC och snacka!

Studentlund

Studentlund är det samarbete som finns i Lund mellan kårer, nationer och Akademiska Föreningen. Studentlund är alltså en sammanslagning av kårernas utbildningsbevakning och sociala aktiviteter, nationernas nattklubbar och evenemang samt Akademiska föreningens bostäder(AFB) och kulturverksamhet. Ett medlemskap ger dig alltså allt Lund har att erbjuda i ett samlat paket.


 

Medicinska Föreningen (aka MF) is the section within Corpus Medicum where all students within medicine, biomedicine, speech therapy, audiology and Master of Public Health end up

What union and what section of the union you end up in is not by choice like the nations, but depending on your program. MF works with loads of things for our students internally but also cooperates with the other unions in Lund, the nations and AF.

What we do

In educational matters we make sure that we have student representatives that watches out for the students in everything concerning your educations quality and also continually work to make it better. This is mainly done by our education committees that are different for each program. For medicine students the committee is called MUR, for biomedicine students it’s BUR, for Speech- and language pathology and audiology it’s LAUR, for our Master of Public Health students it’s MPHUR. You can turn to the education committees if you have any questions or opinions concerning your education or if you want to become a part of the important work they do.

The social part of MF involves everything that MF does that is not a part of your studies. It contains everything from brunch on Sundays, sport, cultural activities, pea soup on Thursdays, pubs on Fridays, novisch activities, parties, ski trips and much more. Read more about our different committees on their pages here on the website. And if you’re interested in working with us in any way this is how you get involved!

How are we organized?

The organisation behind MF is quite complicated but really simple to get engaged in. In all the committees there’s a head of the committee and then there are also “workers”, all of them are students working voluntarily. The head of the committee is selected by our Union Representative Council annually, and the workers in turn get in touch with the head of the committee if they want to get engaged.

The Union Representative Council is the highest decision-making body in MF and can be compared to a parliament, which all the members of the union have right to candidate to and then vote in. Utterly responsible for the union is the Union Board and its president. The Union Board is, like all other positions in MF, elected by the Union Representative Council.

Do you want to know more about the organisation? Come on in to our office at BMC for a chat!

Studentlund

Studentlund is the collaboration that exists between the unions, nations and the Academic Society in Lund.  Studentlund is hence a merge between the unions’ social and educational commitments, the nations’ events and nightclubs and the Academic Society’s housing (AFB) and cultural activities. In short, a membership in Studentlund gives you access that all that Lund has to offer for students!

Senaste om Så fungerar MF

SÖK POSTER!