Uppdaterad 2020-10-18

Hej medlemmar!

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon. För frågor om sidan kontakta valberedningens ordförande ([email protected]).

Kandidera eller Nominera till VAKANT post

Utlysta poster

Vill du engagera dig och att sätta din personliga prägel på studentverksamheten för att driva den framåt – och samtidigt skapa dig kontakter och minnen som förhoppningsvis håller livet ut? Då vill vi att du kollar hit!

Härmed inleds utlysningsperioden för Medicinska Föreningens förtroendeposter, utskottsordförandeposter, poster inom utbildningsbevakning etc (var god se nedan).

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Vid frågor vänligen mejla [email protected]

– – – –

Under en pågående officiell utlysningsperiod kan man ej motkandidera vakanta poster direkt till FuM-möten som sker under utlysningsperioden. Under pågående utlysningsperiod hanteras samtliga sökningar till vakanta poster av valberedningen.

Motivering till detta är att man vill bevara den demokratiska valprocessen. In praxis, en sökande ska inte kunna passera valberedningen, via motkandidatur, under aktuell utlysningsperiod.

– – –

Sista dag att söka utlysta poster: 2 November 2021

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på [email protected]

Styrelseposter och FuM-funktionärsposter  (postbeskrivningar)

Just nu saknas utlysta poster för Kalenderåret 2022

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

MPH-UR (1)  Kalenderår 2022
Sexmästare (1)  Kalenderår 2022
Pubmästare (2)  Kalenderår 2022
Övermarskalk (1)  Kalenderår 2022
Toddydagsutskottsordförande (1)  Kalenderår 2022
Idrottsförman (1)  Kalenderår 2022
Ärtmästare (2)  Kalenderår 2022
Brunchmästare (2)  Kalenderår 2022
Novischgeneral (2)  Kalenderår 2022
Husförman Malmö Locus (1)  Kalenderår 2022
Malmömästare (1)  Kalenderår 2022
Tandemgeneral (1)  Kalenderår 2022

Tillfälliga poster (postbeskrivningar)

 Just nu saknas utlysta poster för Kalenderåret 2022

Förtroendeposter inom MF (postbeskrivningar)

 Arkivarie (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Huvudstuderandeskyddsombud (1) (Corpus Medicum  Verksamhetsår 2021/2022
 Seniorskollegieledamot (3)  Verksamhetsår 2021/2022

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Just nu saknas utlysta poster för Kalenderåret 2022
 Institutionsstyrelser
 Just nu saknas utlysta poster för Kalenderåret 2022
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 Just nu saknas utlysta poster för Kalenderåret 2022
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot MPH (1) Kalenderår 2022
 PNM-ledamot (personlig sup MPH) (1) Kalenderår 2022
 Studiesociala utskottet MPH (2) Kalenderår 2022
 Programnämnder och kommittéer under PNR
Just nu saknas utlysta poster för Kalenderåret 2022
 Andra arbetsgrupper
 ETP-Nämnden (MF) (1) Kalenderår 2022
 ETP-bedömargruppen (MF) (1) Kalenderår 2022

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa posterna är som representant för Corpus Medicum (Märkta med Corpus Medicum). Detta betyder att man går igenom valprocessen som vanligt, men man blir nominerad från Medicinska Föreningens Fullmäktige till Corpus Medicums styrelse som tar det slutgiltiga beslutet.

Just nu saknas utlysta poster för Kalenderåret 2022

Vakanta poster

Styrelseposter och FuM-funktionärsposter  (postbeskrivningar)

 Funktionärsposter i Fullmäktige
 Vice Talman i Fullmäktige  Verksamhetsår 2021/2022
 Vice Sekreterare i Fullmäktige  Verksamhetsår 2021/2022

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

Högtidsmarskalk Biomedicinprogrammet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Högtidsmarskalk Logoped och Audionomprogrammen (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Körledare Ultraljud (2)  Verksamhetsår 2021/2022
IT- och Mediaansvarig (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Corpus Laborans-utskottet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Husförman Locus Medicis Malmoensis (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Malmömästare (2) Verksamhetsår 2021/2022
Studenter i Forskning (2) Verksamhetsår 2021/2022

Förtroendeposter inom MF (postbeskrivningar)

 Arkivarie (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Huvudstuderandeskyddsombud (1) (Corpus Medicum  Verksamhetsår 2021/2022
 Seniorskollegieledamot (3)  Verksamhetsår 2021/2022

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Lärarförslagsnämnden (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Medicinska Fakultetens valberedning (s) (Corpus-gemensamt) Verksamhetsår 2021/2022
 Programövergripande internationell kommitté (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Facility Management (1) Verksamhetsår 2021/2022
 HMS-kommittén BMC (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 HMS-kommittén CRC (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 PD-gruppen (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
  Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Labmedicin Lund (ILL) (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgruppen Preklin PNL (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgruppen Klin PNL (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Kursplansberedningen PNL (2) Verksamhetsår 2021/2022
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Kandidat (s) Verksamhetsår 2021/2022
 PNM-ledamot Biomedicin Master (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Studiesociala kommittén PNM (1) Verksamhetsår 2021/2022
Examinationskommittén PNM (2) Verksamhetsår 2021/2022
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (s) (Logoped) Verksamhetsår 2021/2022
 PNR-ledamot (s) (Audionom) Verksamhetsår 2021/2022
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Audionom) Verksamhetsår 2021/2022
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom) Verksamhetsår 2021/2022
 Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden (2) Verksamhetsår 2021/2022
 ETP-Bedömmargruppen (2) Verksamhetsår 2021/2022
 Huntingtoncentrum (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Neuronanocenter (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Informationssäkerhetsrådet (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen Birgit Rausings Center för Medicinsk Humaniora (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgruppen Birgit Rausings Center för Medicinsk  Humaniora (1) Verksamhetsår 2021/2022
 SDG-arbetsgruppen on internationella och nationella  relationer (1) Verksamhetsår 2021/2022

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa posterna är som representant för Corpus Medicum (Märkta med Corpus Medicum). Detta betyder att man går igenom valprocessen som vanligt, men man blir nominerad från Medicinska Föreningens Fullmäktige till Corpus Medicums styrelse som tar det slutgiltiga beslutet.

Medicinska fakultetens forskningsetiska råd (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Arbetsgruppen för sammanflätad och konkurrenskraftig utbildning och forskning för hållbarhet (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Arbetsgruppen för aktiv samverkan för att lösa hållbarhetsutmaningar (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Arbetsgruppen för hållbara internationella och nationella relationer och perspektiv (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Arbetsgruppen för hållbart medarbetarskap, ledarskap och chefsskap (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Arbetsgruppen för ändamålsenliga resurser och verktyg för hållbarhet (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Fakultetsgemensam internationell kommitté (2) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
LUS Valberedning (o+s) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Delegat SFS-FUM (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Regionens Ledningsgrupp för VFU (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022

 


Sarah Ivarsson
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor