Uppdaterad 2020-06-01

Hej medlemmar!

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon. För frågor om sidan kontakta valberedningens ordförande ([email protected]).

Kandidera eller Nominera till VAKANT post

Vakanta Poster

Just nu pågår ingen utlysningsperiod men det finns vakanta poster som går att söka! Vakanta poster är poster som inte tillsatts under en ordinarie utlysningsperiod, men som alltid går att söka. Posterna som är lediga är under mandatperioderna kalenderåret 2021 och verksamhetsåret 2021/2022. Att en post är vakant för mandatperioden verksamhetsår 2021 menas att posten påbörjas början av VT21 och avslutas slutet av HT21. Att en post är vakant för mandatperioden verksamhetsår 21/22 menas att postens mandatperiod börjar HT21 och avslutas slutet av VT22. Notera att ett antal poster har annorlunda mandatperiod.

Alla som önskar söka en vakant post klickar i den gröna knappen ovan och följer instruktionerna. Alla nominerade/kandidater valbereds av valberedningen och väljs sedan officiellt på nästkommande Fullmäktigesammankomst. Det går alltid att motkandidera mot poster genom att mejla direkt till ordförande på [email protected] senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur. Notera att man kan inte bli vald till en post på verksamhetsår 2021/2022 för än Fullmäktige 2021/2022 sammanträder nästa gång i början på HT21.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på [email protected]

Styrelseposter och FuM-funktionärsposter  (postbeskrivningar)

 Funktionärsposter i Fullmäktige
 Vice Talman i Fullmäktige  Verksamhetsår 2021/2022
 Vice Sekreterare i Fullmäktige  Verksamhetsår 2021/2022

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

Högtidsmarskalk Biomedicinprogrammet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Högtidsmarskalk Logoped och Audionomprogrammen (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Körledare Ultraljud (2)  Verksamhetsår 2021/2022
Corpus Laborans-utskottet (2)  Verksamhetsår 2021/2022
IT- och Mediaansvarig (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Corfotograf (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Husförman Locus Medicis Malmoensis (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Malmömästare (1)  Verksamhetsår 2021/2022
Studenter i Forskning (2) Verksamhetsår 2021/2022
Övermarskalk Corbalen  Kalenderår 2021
Toddydagsutskottsorförande/Toddyförälder  Kalenderår 2021
Tandemgeneral  Kalenderår 2021
Brunchmästare (1)  Kalenderår 2021
Husförman Malmö Locus-utskottet (1)  Kalenderår 2021
Malmömästare (1)  Kalenderår 2021

Tillfälliga poster (postbeskrivningar)

  Inga tillfälliga poster utlyses  

Förtroendeposter inom MF (postbeskrivningar)

 Arkivarie (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Huvudstuderandeskyddsombud (1) (Corpus Medicum  Verksamhetsår 2021/2022
 Seniorskollegieledamot (3)  Verksamhetsår 2021/2022

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Lärarförslagsnämnden (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Medicinska Fakultetens valberedning (s) (Corpus-gemensamt) Verksamhetsår 2021/2022
 Programövergripande internationell kommitté (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Facility Management (1) Verksamhetsår 2021/2022
 HMS-kommittén BMC (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 HMS-kommittén CRC (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 PD-gruppen (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
  Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Labmedicin Lund (ILL) (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s) Verksamhetsår 2021/2022
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgruppen Preklin PNL (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgruppen Klin PNL (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Kursplansberedningen PNL (2) Verksamhetsår 2021/2022
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Kandidat (s) Verksamhetsår 2021/2022
 PNM-ledamot Biomedicin Master (s) Verksamhetsår 2021/2022
 Studiesociala kommittén PNM (1) Verksamhetsår 2021/2022
Examinationskommittén PNM (2) Verksamhetsår 2021/2022
PNM-ledamot MPH (personlig suppleant)  Kalenderår 2021
Studiesociala Kommittén MPH (1)  Kalenderår 2021
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (s) (Logoped) Verksamhetsår 2021/2022
 PNR-ledamot (s) (Audionom) Verksamhetsår 2021/2022
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Logoped) Verksamhetsår 2021/2022
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Audionom) Verksamhetsår 2021/2022
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom) Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgruppen PNR (Audionom) Verksamhetsår 2021/2022
 Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden (2) Verksamhetsår 2021/2022
 ETP-Bedömmargruppen (2) Verksamhetsår 2021/2022
 Huntingtoncentrum (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Neuronanocenter (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Informationssäkerhetsrådet (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen Birgit Rausings Center för Medicinsk Humaniora (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgruppen Birgit Rausings Center för Medicinsk  Humaniora (1 Verksamhetsår 2021/2022
 SDG-arbetsgruppen on internationella och nationella  relationer (1) Verksamhetsår 2021/2022

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa posterna är som representant för Corpus Medicum (Märkta med Corpus Medicum). Detta betyder att man går igenom valprocessen som vanligt, men man blir nominerad från Medicinska Föreningens Fullmäktige till Corpus Medicums styrelse som tar det slutgiltiga beslutet.

LUS Ting (s) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
LUS Valberedning (o+s) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Delegat SFS-FUM (3) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Ledamot Studentlund (s) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Ledamot Akademiska Föreningens Överstyrelse (s) Verksamhetsår 2021/2022
Regionens Ledningsgrupp för VFU (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022
Regionens styrgrupp för VFU (1) (Corpus Medicum) Verksamhetsår 2021/2022

——————————————————————————————————

Ella Nygren
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor