Alla förtroendeposter i Medicinska Föreningen väljs av fullmäktige. För att underlätta fullmäktiges arbete bereds alla valärenden av en valberedning.

Valberedningen är vald av fullmäktige och består av minst 5 ledamöter. Uppdraget är dels att lämna förslag till fullmäktige i alla valärenden, dels att ansvara för utlysningar av poster (se fliken utlysningar och vakanser). Valberedningen är alltså inget beslutande organ utan bara beredande i valärenden. Valberedningen bereder alla kandidater och skall avge ett förslag för beslut till fullmäktigemötet. Beredningen sker oftast genom att alla kandidater kallas för en intervju där man diskuterar posten personen söker. Därefter diskuterar valberedningens ledamöter vem man finner lämpligast till posten.

Valberedningen lämnar sina förslag till fullmäktige senast 5 vardagar före fullmäktiges sammanträde (se fliken beslutsprotokoll).

Alla har rätt att motkandidera mot valberedningens förslag, oavsett om man sökt posten under nomineringsperioden eller inte. Motkandidatur sker till Medicinska Föreningens ordförande per mail ([email protected]) senaste tre vardagar före fullmäktiges sammanträde.

På fullmäktigesammanträdet (FUM) tas beslutet. Föreslagna kandidater och motkandidaturer får chans att presentera sig och svara på frågor från FUM. Beslut sker genom omröstning mellan de kandidater som finns samt om någon föreslår att vakantsätta posten, dvs inte välja någon.

Viktiga tider, se även fliken utlysningar  och vakanser:
15 vardagar före FUM: sista kandidaturdag för utlysta poster
5 vardagar före FUM: valberedningen avger sitt förslag för FUM
3 vardagar före FUM: sista dag för motkandidatur.

Se även flödesschemat över valprocessen: Medicinska Föreningens valprocess. Maila oss gärna vid frågor!

Ludwig Svensson

Valberedningens ordförande

Valprocess

Valprocess för Medicinska Föreningen

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor