Utskottsordförande ansvar för att leda och organisera sitt utskotts verksamhet. Medicinska Föreningen har över 20 olika utskott som täcker in både föreningens utbildningsbevakande bit och våra sociala utskott. Utskottens utformning och verksamhet varierar stort och regleras av föreningens stadgeinstruktioner. Där finner du mer information om varje post. Varje utskott har en kontaktperson i styrelsen som är behjälplig med utskottets verksamhet.

MUR-ordförande

Du bör ha ett stort intresse för utbildningsfrågor och varit engagerad i MUR tidigare. Du är beredd att lägga ner en hel del tid och jobb på att göra utbildningen bättre! Arbetet är upplagt via en styrelse som sammanträder och diskuterar utbildningsfrågor, och sedan stormöten där kursombud från samtliga terminer träffas och röstar om gemensamma frågor för läkarutbildningen! Utöver detta är du studenternas representant i möten med kursledningar, programnämnd och andra lärosäten. Den optimala MUR-ordföranden tar sig helhjärtat an rollen som spindeln i nätet, samordnare och gillar att ha många bollar i luften. 

BUR-ordförande

BUR arbetar med utbildningsfrågor och event för studenterna på biomedicinprogrammen. Ordförande leder BURs styrelse och möten med kursrepresentanter under terminerna. Man bör även representera BUR och studenterna i programmets ledningsgrupp och programnämnd. Du bör ha ett stort intresse för utbildningsfrågor och varit engagerad i BUR tidigare. Du är beredd att lägga ner en hel del tid och jobb på att göra utbildningen bättre!

LAUR-ordförande

Som ordförande kommer du att leda LAURs styrelse i utbildningsbevakande av Logoped- och Audionomprogrammen i ändamål att göra utbildningen bättre! På vägen kommer du att hålla möten för programmens kursrepresentanter där ni diskuterar aktuella frågor. Du kommer även att hålla regelbunden kontakt med kursledningen, programnämnden och andra representanter från Medicinska föreningen. Bortom utbildningsbevakandet kommer du med styrelsen anordna sociala evenemang för att främja en god gemenskap mellan studenterna. Detta är en roll för dig som är beredd att lägga ner en hel del tid och jobb bortom studierna. Men med ett intresse för utbildningsfrågor och med tidigare erfarenhet inom LAUR kommer det bli ett väldigt lärorikt och roligt arbete!

MPHUR-chairman

As chairperson of the MPH-Utbildningsråd you are the link between the teachers and administration, the MF, and the MPH students. Together with your elected board you strive to ensure and improve the MPH program and take responsibility for the MPH economy.

Sexmästare

Som sexmästare ansvarar du för planerandet och genomförandet av MF’s fester, sex stora evenemang på ett år. Du bör ha god organisatorisk förmåga, stort tålamod och vara stresstålig. En tung men givande post! För att kunna söka denna post måste du ha fyllt 20 år.

Pubmästare 

Som Pubmästare är du en av fyra som har ansvaret för fredagarnas pubkvällar på Locus Medicus Lundensis. Du har hög personlig integritet och är tillräckligt orädd och ansvarskännande för att kunna bevara lugnet även i alkoholtäta sammanhang. Du kommer även att arbeta mycket nära sexmästarna i förberedelserna inför samt genomförandet av MFs alla fester. För att kunna söka denna post måste du ha fyllt 20 år.

Övermarskalk

Övermarskalken har huvudansvaret för att anordna Corbalen, som är Medicinska Föreningens bal som anordnas tillsammans med VÅVS och SSGI. Övermarskalken utser en corbalskommitté som hjälper till med planerandet av den stora balen som går av stapeln i slutet av oktober varje år. Som övermarskalk är det bra om du gillar att ha ordning på saker och ting samt att du värnar som traditioner men samtidigt inte backar för att hitta på nya innovativa koncept.

Högtidsmarskalk examensceremonin (1 per utbildning)

Som högtidsmarskalk arbetar du med att arrangera examenshögtider för våra medlemmar när de tar examen. Det behövs en högtidsmarskalk för audiologi- och logopedprogrammen, en för biomedicin och en för läkarprogrammet. Arbetet är koncentrerat till veckorna före terminssluten (läkare HT och VT, övriga endast VT). Du har lätt för att organisera och styra upp och är bra på att få saker gjorda, sedan har du såklart en sentimental läggning och uppskattar pampiga traditioner och fuktiga föräldra-ögon.

Toddydagsutskottsordförande

Den stora toddydagen, Dies Toddyum Magna, är en av föreningens stora festtillfällen. Den hålls traditionsenligt på våren och innefattar evenemang på dagen, en uppsättning av Toddyspexet (anordnas av Toddyspexarna själva), en sittande middag samt ett eftersläpp som anordnas av sexmästeriet. Toddydagsutskottsordförande (kallas ofta Toddy Mor/Far) har en ansvaret att anordna denna roliga dag. Som Toddy Mor/Far bör du vara duktig på att organisera och se till så att saker blir gjorda. Det är även en fördel om en är bra på att kommunicera då det är flera parter som skall samarbete denna stora dag.

Körledare Ultraljud 

Du bör ha stor sångerfarenhet och viss kunskap i musikteori. Om du kan dirigera är det bra!

Idrottsutskottsförman

Du ansvarar för att organisera MFs idrottsverksamhet vilken innefattar våra fasta idrottsaktiviteter samt turneringen Novischslakten.

KirU-ordförande

Som ordförande för Kirurgiska utskottet i Lund, Malmö och Helsingborg ansvarar du tillsammans med ytterligare en ordförande att organisera utskottets arbete. Detta inkluderar att samordna och utbilda våra instruktörer, boka salar, se över material och leda workshops. Du kommer även ha möjlighet att anordna ytterligare aktiviteter beroende på eget intresse där tidigare exempel är thorax-ws, journal clubs och intresseföreläsningar. Du bör ha god kunskap om utskottets arbete samt intresse för kirurgi och de kirurgiska teknikerna.

Ärtmästare 

Du ansvarar för att det under terminerna serveras ärtsoppa varje torsdag på Locus Medicus Lundensis. God samordnande förmåga och ett visst kunnande i köket underlättar, passion för ärtor är ett krav.

Brunchmästare

Som brunchmästare ansvarar du för att brunch serveras på Locus Medicus Lundensis varje eller varannan vecka. Brunchen är en mycket uppskattad tillställning. Regelbundenhet är ett krav för att få mycket gäster. Posten för dig som surdegshipster eller cupcake-fantast!

Kulturutskottsordförande 

Du ansvarar för att arrangera kulturella evenemang för MFs medlemmar. En post med stor frihet där aktiviteterna är mycket uppskattade. Det kan vara allt från chokladprovningar till syjuntor, militärjunta, dansträning, krocket-klubben, operabesök etc. Kulturutskottet arrangerar Luciamorgon på Locus tillsammans med Ultraljud.

Novischgeneraer

Novischförmän är de sex personer som utses av Medicinska Föreningen att ansvara för novischperioden. Dessa personer kommer från läkarprogrammet, biomedicinprogrammet samt logoped- och audinomprogrammet. Novischgeneralerna planerar och ansvarar för att genomföra hela novischperioden. De ska finnas tillgängliga för faddrar, befäl och novischer om dessa behöver hjälp. Som novischgeneral är man närmsta kontakt för styrelsen genom hela novischperioden. Posten innebär, förutom planering inför novischperioden, intensivt jobb i tre veckor under novischperioderna med många roliga minnen på köpet. Novischgeneralerna ordnar taggveckan, diverse aktiviteter under veckorna samt Sångboken (den traditionsenliga sittningen där Medicinska Föreningens sångbok sjungs in).

Arbetsmarknadsdagsutskottsordförande

Som ordförande för arbetsmarknadsdagen har du en viss erfarenhet från MF som organisation, men framför allt har du många och konstruktiva idéer och drivkraft att genomföra dem. Du kommer att arbeta i samråd med kassör och PR-ansvarig samt representanter från övriga sektioner i Corpus Medicum.

Sondenredaktör 

Sonden är Medicinska Föreningens tidning som publiceras online. Som redaktör leder du Sondens redaktion i arbetet med att göra en bra tidning gällande artiklar, layout och annonser. Vana av skrivande, layout och/eller design behövs, och framför allt en patologisk kärlek för det skrivna ordet och uppsökande journalistik.

IT- och mediautskottet, IT-ansvarig

Har du god hand med datorer är detta det rätta för dig! Du ansvarar för maillistor och hemsidan, samt en hel del datorvård.

IT- och mediautskottet, Corfotograf

Som Corfotograf bevakar du alla MFs events och dokumenterar i bild. Du har ett stort mått av personlig integritet och självkontroll, vilket medför att du kan vara nykter och fotografera, även i festliga sammanhang.

MIFFOS 

Miffosbossen ansvarar för att det finns mat och trevliga lekar på kickoffer, och anordnar fester för alla MF aktiva! Vad som krävs? Gastronomiska förmågor, glädje för dryck och umgänge, ett glatt humör, en förmåga för att förmedla en tidlös MF-anda och föra klassiska historier, traditioner och skvaller vidare inom föreningen. Du har för de sista egenskaperna helst bakom dig ett längre engagemang inom Medicinska Föreningen.

Malmömästare, Malmö Locus utskottet

Som Malmömästare på Locus Medicus Malmoensis är du en form av pubmästare fast i Malmö. Din uppgift blir att anordna pubkvällar och annat i Malmö med en regelbunden basis, och i samröre med husförmannen få liv i Locus Medicus Malmoensis för att kunna erbjuda studenterna i Malmö härliga MF events. 

Husförman, Malmö Locus utskottet

Husförmannen för Locus Medicus Malmoensis är ansvarig för alla bokningar gällande Malmö Locus. Som husförman är det bra att vara tydlig i kommunikationen och det är av vikt att husförmannen har möjlighet att befinna sig i Malmö på regelbunden basis.

Kirurgiska Utskottet – Ordförande

Kirurgiska utskottet är ett av Medicinska Föreningens nyaste utskott. Som utskottsordförande har du med fördel ett stort intresse för kirurgi och förmågan att hitta och samordna studenter, eller andra parter, som har kunskapen nog att leda en workshop gällande kirurgi.

Valberedningens ordförande

Som ordförande i Valberedningen är det bra att ha goda kunskaper i Medicinska Föreningens organisation och vilka poster som finns.

Sammankallande Valnämnden

Sammankallade i valnämnden arbetar intensivt i perioden innan valet till Fullmäktige som ligger på vårterminen. Till denna post är det bra med en person som är strukturerad och gillar att arbeta effektivt med tydlig kommunikation.

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor