Medicinska Föreningen har representanter i och gentemot andra studentföreningar i Lund. Detta innefattar vår övergripande kår Corpus Medicum, samarbetsorganet Lunds universitets studentkårer (LUS), akademska föreningen (AF) mm. Representanterna ska företräda MFs åsikter och intressen.

Corpus Medicum:

Corpus styrelseledamot (3o+3s)

Som medlem i Corpus Medium styrelse sitter du tillsammans med VÅVS och SSGI. Här diskuteras sektionernas frågor och samarbeten emellan, men också gemensam hållning i frågor som rör LUS eller studentlund, där vi är gemensamt representerade. Ursprungstanken med posten var att den skulle representeras av ordförande och styrelseledamöter från sektionerna.

 

LUS (enbart nominering, Corpus gemensamma platser):

Ting (o+s)

Här diskuterar och beslutar man kring LUS-frågorna (Lunds Universitetets Studentkårer – Ett samarbetsorgan för alla studentkårer i Lund). Dessa frågor är ofta de fakultetsövergripande och har traditionellt rört t.ex. jämställdhet- och likabehandlingsfrågor på Universitetet, och studenternas rättighetslista. Du bör ha stor mötesvana, ett stort tålamod samt vara intresserad av utbildningspolitiska frågor.

LUS Valberedning (o+s)

God inblick i LUS verksamhet och god personkännedom krävs för posten.

 

Studentlund (enbart nominering, Corpus gemensamma platser; enbart en plats kan gå till MF):

Ledamot (o+s)

I Studentlund har man ett forum för kårer, nationer och AF där man diskuterar gemensamma frågor. Gruppen bildades ursprungligen då kårobligatoriet upplöstes för att värna om hela studentlund, och sedan gick det ju bättre än väntat, men gruppen kvarstår för eventualiteter!

 

TRF styrelse (endast nominering, kårerna har totalt 4o och 2 s-platser):

Ledamot TRF (mandat för MF) 

I terminsräkningsföreningen diskuteras och beslutas kring diverse frågor kring hur studentkorten skall skickas ut, debitering och medlemssystem.

 

SFS-fullmäktige (enbart nominering, Corpus gemensamma platser)

Ledamot SFS-FUM (2o+2s)

Sveriges Förenade Studentkårer är den nationella organisationen för studentgemensamma frågor, där Medicinska Föreningen är medlem. Här kan du bedriva påverkanspolitik på ett mycket högre och abstrakt plan. Olof Palme är en gammal ordförande för denna anrika sammanslutning.

 

AF (MFs egna mandat):

AF Överstyrelse ledamot (o+s)

Akademiska Föreningens Överstyrelse (AFÖS) är AF’s högsta beslutande organ. Här väljs förmän och styrelse, beslutas om budget, liksom andra frågor som rör AF’s verksamhet. AFÖS sammanträder ca 7 gånger per år.

Stipendienämnden ledamot

Som ledamot i AF’s stipendienämnd beslutar du vem som skall få stipendier från AF. Uppdraget kräver ett stor mått av personlig integritet då du beslutar om stora pengasummor som tilldelas människor du kanske känner. Det är en fördel om du kommit lite längre i din utbildning, då har du bättre chans att känna till de människor som söker stipendier. Stipendienämnden sammanträder 1 gång per termin.

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor