Medicinska Föreningen har ett antal övriga poster av betydelse för föreningens verksamhet.

Huvudskyddsombud

Som huvudskyddsombud är du studenternas företrädare i skyddsfrågor och ska verka för att studenternas arbetsmiljöförhållanden (såväl fysiska som psykosociala) är så bra som möjligt. Du är adjungerad till Medicinska Fakultetens HMS-kommitté och bör närvara vid dess sammanträden. Du bör ha god kontakt med MF centralt.

Arkivarie

Som Medicinska Föreningens arkivarie tar du ansvar för historiska kopplingar, såväl i aktiviteter som relationer. Du organiserar även den regalia och de föremål som cirkulerar kring, och försöker samla och bevara kunskapen kring dem. Posten är tämligen fri. 

Seniorskollegiet (5)

Seniorskollegiet består av tidigare aktiva samt tidigare heltidare inom föreningen. Kollegiet leds av Inspektor. Syftet är att bistå med kunskap och minnen från forntida dagar. Du bör ha varit ordentligt engagerad men kanske ha trappat ner lite nu.

Revisorer (3, varav 1 auktoriserad)

Som verksamhetsrevisor granskar du Medicinska Föreningens verksamhet. Du bör ha god kännedom om MF och får inte samtidigt ha några andra förtroendeuppdrag inom MF. 

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor