Medicinska Föreningen har ett stort antal förtroendeposter inom sina verksamhetsområden. Posterna tillsätts genom val i föreningens fullmäktige och bereds genom vår valberedning, läs mer nedan.  Förtroendeposterna är indelade i olika kategorier beroende på typ av uppdrag. Styrelsen leder förenings verksamhet, utskottsordförande leder sitt utskotts verksamhet, studentrepresentanter representerar studenternas röst mot universitetet, andra representerar MFs röst mot andra studentorganisationer. Titta igenom listorna på alla våra poster och hitta det du tycker verkar intressant!

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor