Uppdaterad 2020-04-06.

Hej medlemmar!

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

Kandidera eller Nominera till UTLYST eller VAKANT post

Utlysta poster

Vill du engagera dig och att sätta din personliga prägel på studentverksamheten för att driva den framåt – och samtidigt skapa dig kontakter och minnen som förhoppningsvis håller livet ut? Då vill vi att du kollar hit!

Härmed inleds utlysningsperioden för Medicinska Föreningens förtroendeposter, utskottsordförandeposter, poster inom utbildningsbevakning etc (var god se nedan).

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Vid frågor vänligen mejla [email protected]

– – – –

Under en pågående officiell utlysningsperiod kan man ej motkandidera vakanta poster direkt till FuM-möten som sker under utlysningsperioden. Under pågående utlysningsperiod hanteras samtliga sökningar till vakanta poster av valberedningen.

Motivering till detta är att man vill bevara den demokratiska valprocessen. In praxis, en sökande ska inte kunna passera valberedningen, via motkandidatur, under aktuell utlysningsperiod.

– – –

Sista dag att söka utlysta poster: 21 April 2020

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

 MUR-ordförande  Verksamhetsår 2020/2021
 BUR-ordförande  Verksamhetsår 2020/2021
 LAUR-ordförande  Verksamhetsår 2020/2021
 Sexmästare  Verksamhetsår 2020/2021
 Pubmästare (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Högtidsmarskalk (Läkarprogrammet)  Verksamhetsår 2020/2021
 Högtidsmarskalk (Biomedicinprogrammet)  Verksamhetsår 2020/2021
 Högtidsmarskalk (Logoped- och Audionomprogrammen)  Verksamhetsår 2020/2021
 Körledare Ultraljud (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 IDRU-ordförande (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ärtmästare (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Brunchmästare (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 KULU-ordförande (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Corpus Laborans-utskottet (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Sondenredaktör (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 IT-ansvarig  Verksamhetsår 2020/2021
 Corfotograf (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 MIFFOS (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Husförman – MalmöLocusUtskottet  Verksamhetsår 2020/2021
 Malmömästare – MalmöLocusUtskottet  Verksamhetsår 2020/2021
 KIRU-ordförande (2)  Verksamhetsår 2020/2021

Tillfälliga poster (postbeskrivningar)

 Studenter i forskning (2)  Verksamhetsår 2020/2021

Förtroendeposter inom MF(postbeskrivningar)

 Huvudskyddsombud  Verksamhetsår 2020/2021
 Arkivarie  Verksamhetsår 2020/2021
 Seniorskollegieledamot (5)  Verksamhetsår 2020/2021
 Revisor, auktoriserad  Verksamhetsår 2020/2021
 Verksamhetsrevisor (2)  Verksamhetsår 2020/2021


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Medicinska Fakultetsstyrelsen MFS  Verksamhetsår 2020/2021
 Medicinska Fakultetsledningen MFL  Verksamhetsår 2020/2021
 Grundutbildningsnämnden GUN (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Lärarförslagsnämnden (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor NJOL  Verksamhetsår 2020/2021
 Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)  Verksamhetsår 2020/2021
 Medicinska Fakultetens valberedning (o+s) (Corpus-gemensamt)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledamot BMC husstyrelse  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledamot CRC husstyrelse  Verksamhetsår 2020/2021
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 PD-gruppen (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
  Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (4o+4s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNL (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Examinationskommittén PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp Preklin PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp Klin PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Administratörsnätverket  Verksamhetsår 2020/2021
 Kursplansberedningen PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Kandidat (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 PNM-ledamot Biomedicin Master (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNM (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNM (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Examinationskommittén PNM (3)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp Biomedicin Kandidat PNM  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp Biomedicin Master PNM  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (o+s) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp (2) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 PNR-ledamot (o+s) (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNR (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden  Verksamhetsår 2020/2021
 ETP- Bedömmargruppen  Verksamhetsår 2020/2021
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 2020/2021
 Neuronanocenter  Verksamhetsår 2020/2021

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa poster representerar Corpus Medicum, till dessa kan man bara bli förslagen av MFs fullmäktige, slutgiltigt beslut tas av Corpus Medicums styrelse.

 Corpus Medicum Styrelseledamot (3o+3s)  Verksamhetsår 2020/2021
 LUS: Ting (o+s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 2020/2021
 LUS: Karnevalsorganet (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 2020/2021
 LUS: Valberedningen (o+s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 2020/2021
 LUS: Regionens styrgrupp för VFU (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 2020/2021
 LUS: Regionens ledningsgrupp för VFU (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studentlund: Ledamot (o+s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 2020/2021
 TRF: Styrelseledamot (o) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 2020/2021
 SFS FUM Delegat: Delegat (2o+2s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 2020/2021
 AF: AF Överstyrelse ledamot (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 AF: Stipendienämnden ledamot  Verksamhetsår 2020/2021

Vakanta Poster

Vi har just nu vissa poster, för såväl förmän som studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2019/2020 samt kalenderåret 2020. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten.

Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat april 2020. Alla nominerade eller kandidater valbereds av valberedningen och sedan sker valet under nästkommande FUM-möte.

Man kan alltid motkandidera mot poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet (bortsett från under officiell utlysningsperiod). Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatu. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Länken att söka med finns nedanför alla poster.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

Styrelseposter och FuM-funktionärsposter  (postbeskrivningar)

 Vice-Ordförande med ekonomiskt ansvar för Medicinska Föreningen Lund-Malmö   Verksamhetsår 2020/2021
 Utbildningsansvarig i styrelsen   Verksamhetsår 2020/2021
 Studenthälsoansvarig i styrelsen   Verksamhetsår 2020/2021
 Eventansvarig i styrelsen   Verksamhetsår 2020/2021
 Kommunikationsansvarig i styrelsen   Verksamhetsår 2020/2021
 Sekreterare i Fullmäktige (s)   Verksamhetsår 2020/2021
 Arbetsmarknadsansvarig i styrelsen [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]   Verksamhetsår 2019/2020

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden – enbart utbildningsrådsordförande tillsätts av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

 Malmö Locus utskottet – Malmömästare [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Körledare Ultraljud (2) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Redaktör Sonden (2) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Corpus Laborans-utskottet (2) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Malmö Locus Utskottet – Malmömästare [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter HT2020]  Kalenderår 2020/2020
 Övermarskalk [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter HT2020]  Kalenderår 2020/2020

Förtroendeposter inom MF(postbeskrivningar)

 Huvudskyddsombud [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Seniorskollegieledamot (2) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Lärarförslagsnämnden (s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Brukargruppen för bibliotek och IKT (o) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Fakultetens valberedning (s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Ledamot CRC husstyrelse [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 HMS-kommittén BMC (o+s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 HMS-kommittén CRC (o+s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Ledningsgrupp Klin PNL [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Administratörsnätverket [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2200
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Master (s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Examinationskommittén PNM (2) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Ledningsgrupp Biomedicin Kandidat PNM [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Ledningsgrupp Biomedicin Master PNM [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 PNM-ledamot MPH (s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter HT2020]  Kalenderår 2020/2020
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (o+s) (Audionom) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Internationella kommittén PNR (s) (Audionom) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Ledningsgrupp PNR (Audionom) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Logoped) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Andra arbetsgrupper
 Huntingtoncentrum [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 Neuronanocenter [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa poster representerar Corpus Medicum, till dessa kan man bara bli förslagen av MFs fullmäktige, slutgiltigt beslut tas av Corpus Medicums styrelse.

 Corpus Styrelseledamot (3s) (MF) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020
 LUS valberedning (s) (tillsätts av Corpus Medicum) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter VT2020]  Verksamhetsår 2019/2020

 

——————————————————————————————————

Ludwig Svensson
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!