Uppdaterad 2020-10-01

Hej medlemmar!

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon. 

Kandidera eller Nominera till UTLYST eller VAKANT post

Utlysta poster

Utlysningsperioden inför kalenderåret 2021 sätter igång den 1/10! Nedan finns posterna som kommer att utlysas. Sista dagen att kandidera och nominera till posterna är den 12/10.

Alla som önskar söka en post klickar i den gröna knappen ovan och följer instruktionerna. Alla som har kandiderat till en post eller tackat ja till en nominering kommer att kallas till intervju med valberedningen. Efter detta kommer val att ske på Fullmäktigesammanträde den 2/11. Det går alltid att motkandidera mot poster genom att mejla direkt till ordförande på [email protected] senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Postbeskrivningar finns under respektive sida.

Om du har frågor angående valprocessen är du välkommen att kontakta [email protected]. Har du frågor om någon av posterna så finns kontaktuppgifter till sittande utskottsordförande under postbeskrivningar (länkar finns nedan)

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

Övermarskalk Corbalen (1) Kalenderår 2021
Toddydagsutskottsorförande/Toddyförälder Kalenderår 2021
Novischgeneral (2) Kalenderår 2021
Sexmästare (1) Kalenderår 2021
Pubmästare (2) Kalenderår 2021
Ärtmästare (2) Kalenderår 2021
Brunchmästare (2) Kalenderår 2021
IDRU-Förman (1) Kalenderår 2021
Tandemgeneral (1) Kalenderår 2021
Husförman Malmö Locus-utskottet (1) Kalenderår 2021
Malmömästare (1) Kalenderår 2021
Ordförande MPH-UR (1) /Chairperson MPH-UR Kalenderår 2021 /Calendar year 2021

 

Utskottsordförande där val kommer förrättas genom motkandidatur

Nyligen genomfördes ändringar av Kirurgiska Utskottsordförandes mandatperioder som gör att en KirU-ordförande nu ska väljas på kalenderår, vilket inte gjorts innan. Detta missades tyvärr i valberedningen och vi har därför i samråd med Medicinska Föreningens Styrelse beslutat att posten ska utlysas genom motkandidatur. OBS! Detta gäller ENDAST posten som KirU-ordförande.

Så: är du intresserad av att vara ordförande för Kirurgiska Utskottet, skicka in en kandidaturtext till ordförande ([email protected]), alla som kandiderar kommer att kallas till Fullmäktige. Texten ska skickas in senast 28 oktober.

Ordförande Kirurgiska Utskottet (1) Kalenderår 2021 /Calendar year 2021

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

PNM-ledamot MPH (o) Kalenderår 2021
PNM-ledamot MPH (personlig suppleant) Kalenderår 2021
Studiesociala Utskottet MPH (2) Kalenderår 2021

 

 

Vakanta Poster

Just nu finns ett par vakanta poster inom Medicinska Föreningen, för såväl förmän som studentrepresentanter, som är lediga för kalenderåret 2020 och verksamhetsåret 2020/2021. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten. Att en post är vakant för mandatperioden kalenderår  2020 menas att posten påbörjades början av VT20 och avslutas slutet av HT20. Att en post är vakant för mandatperioden verksamhetsår 2020 menas att posten påbörjades början av HT20 och avslutas slutet av VT20. Notera att ett antal poster har annorlunda mandatperiod.

Alla som önskar söka en vakant post klickar i den gröna knappen ovan och följer instruktionerna. Alla nominerade/kandidater valbereds av valberedningen följt av att valet slutligen för nästkommande Fullmäktigesammankomst. Det går alltid att motkandidera mot poster genom att mejla direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

Styrelseposter och FuM-funktionärsposter  (postbeskrivningar)

 Utbildningsansvarig i Styrelsen   Verksamhetsår 2020/2021
 Sekreterare i Fullmäktige (s)   Verksamhetsår 2020/2021

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

 MUR-Ordförande  Verksamhetsår 2020/2021
 Högtidsmarskalk (Logoped- och Audionomprogrammen)  Verksamhetsår 2020/2021
 Corpus Laborans-utskottet (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Corfotograf  Verksamhetsår 2020/2021
 Övermarskalk [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter HT2020]  Kalenderår 2020

Tillfälliga poster (postbeskrivningar)

  Inga tillfälliga poster utlyses  

Förtroendeposter inom MF(postbeskrivningar)

 Arkivarie  Verksamhetsår 2020/2021
 Seniorskollegieledamot (4)  Verksamhetsår 2020/2021

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)  Verksamhetsår 2020/2021
 Medicinska Fakultetens valberedning (s) (Corpus-gemensamt)  Verksamhetsår 2020/2021
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 PD-gruppen (s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
  Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (o+2s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp Preklin PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Kursplansberedningen PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Master (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNM  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNM (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Examinationskommittén PNM  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp Biomedicin Master PNM  Verksamhetsår 2020/2021
 PNM-ledamot MPH (s) [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter HT2020]  Kalenderår 2020/2020
 Studiesociala kommittén PNM MPH [Observera att posten avslutar sin mandatperiod efter HT2020]  Kalenderår 2020/2020
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (s) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 PNR-ledamot (s) (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNR (s) (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNR (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden  Verksamhetsår 2020/2021
 ETP-Bedömmargruppen  Verksamhetsår 2020/2021

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa poster representerar Corpus Medicum, till dessa kan man bara bli förslagen av MFs fullmäktige, slutgiltigt beslut tas av Corpus Medicums styrelse.

 Corpus Medicum Styrelseledamot (s)  Verksamhetsår 2020/2021

——————————————————————————————————

Ella Nygren
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!