Sidan uppdaterad: 2019-01-14

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

Kandidera eller Nominera till VAKANT post

Vakanta Poster

Vi har just nu vissa poster, för såväl förmän som studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2019/2020 samt kalenderåret 2020. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten.

Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat november 2019. Alla nominerade eller kandidater valberedas av valberedningen och sedan sker valet under nästkommande FUM-möte.  En kandidatur måste komma in senast 15 vardagar innan FUM-mötet för att hinnas tas upp, annars går det till mötet efter.

Man kan alltid motkandidera mot poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Länken att söka med finns nedanför alla poster.

Aktuellt: Nu pågår ingen officiell utlysningperiod.

Under en pågående officiell utlysningsperiod kan man ej motkandidera vakanta poster till FUM-möten som sker under utlysningsperioden. Samtliga motkandidaturer som sökningar för vakanta poster kommer att hanteras av valberedningen.

Exempel: Officiell utlysningperiod: 2 Oktober till 22 Oktober. FUM2 sker 15 Oktober, till detta kommer man inte att kunna motkandidera vakanta poster direkt till FUM då ärendet kommer att hanteras via valberedningen inför FUM3 (som är efter officiell utlysningsperiod). Efter 22 Oktober bryts den officiella utlysningsperioden och man kommer återigen att kunna motkandidera till nästkommande FUM-möte. 

Motivering till detta är att man vill bevara den demokratiska valprocessen. In praxis, en sökande ska inte kunna passera valberedningen, via motkandidatur, under utlysningsperiod.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett verksamhetsår (ht19/vt20) eller ett kalenderår (2020) vilket betyder att vissa poster är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs ht20.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

Styrelsen och FUM (postbeskrivningar)

 Arbetsmarknadsansvarig  Verksamhetsår 19/20

 

Utbildningsråd(postbeskrivningar)

 

 

 

 

Enbart utbildningsrådsordförande, övriga poster tillsätts inom utbildningsråden

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 

 

 

 

 Högtidsmarskalk Logoped- och Audionomutbildningarna  Verksamhetsår 19/20
 Malmö Locus utskottet – Malmömästare  Verksamhetsår 19/20
 Körledare Ultraljud (2)  Verksamhetsår 19/20
 Redaktör Sonden (2)  Verksamhetsår 19/20
 Corpus Laborans-utskottet (2)  Verksamhetsår 19/20
 JÄMU-ordförande  Kalenderår 20/20
 Malmö Locus Utskottet – Malmömästare  Kalenderår 20/20
 Malmö Locus Utskottet – Husförman  Kalenderår 20/20
 Övermarskalk  Kalenderår 20/20

Förtroendeposter inom MF(postbeskrivningar)

 

 

 

 

 Huvudskyddsombud  Verksamhetsår 19/20
 Seniorskollegieledamot (2)  Verksamhetsår 19/20


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 

 

 Medicinska fakulteten
 Lärarförslagsnämnden (s)  Verksamhetsår 19/20
 Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)  Verksamhetsår 19/20
 Fakultetens valberedning (s)  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot CRC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (2s)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp Klin PNL  Verksamhetsår 19/20
 Administratörsnätverket  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Master (o + s)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala kommittén PNM  Verksamhetsår 19/20
 Examinationskommittén PNM (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp Biomedicin Kandidat PNM  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp Biomedicin Master PNM  Verksamhetsår 19/20
 PNM-ledamot MPH (s)  Kalenderår 20/20
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (o+s) (Audionom)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella kommittén PNR (s) (Audionom)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp PNR (Audionom)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Logoped)  Verksamhetsår 19/20
 Andra arbetsgrupper
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 19/20
 Neuronanocenter  Verksamhetsår 19/20

 

Representantposter i studentorgan

 

 

 

 

Vissa av dessa poster representerar Corpus Medicum, till dessa kan man bara bli förslagen av MFs fullmäktige, slutgiltigt beslut tas av Corpus Medicums styrelse.

 Corpus Styrelseledamot (3s) (MF)  Verksamhetsår 19/20
 LUS valberedning (s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 19/20

 

——————————————————————————————————

Ludwig Svensson
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!