Kul att du vill engagera dig!

Det finns olika sätt att engagera sig, både utbildningsbevakande och inom sociala utskott.

Om du vill engagera dig i utbildningsfrågor är det lättast att kontakta ditt utbildningsråd (börja under fliken Utbildning), gå på deras stormöten och få en insikt i arbetsgång och vilka frågor som är aktuella – det är riktigt roligt och intressant att vara med att påverka våra utbildningar till det bättre!

Vill du börja engagera dig socialt är det lättast att kontakta det utskott som lockar och be om att få komma dit och testa på, jobba ett par tillfällen och sedan kan du söka dig till en förmannapost. På sidan socialt kan du hitta det som passar just dina intressen!

Under vårterminen har vi val till fullmäktige där alla medlemmar kan kandidera. Härifrån kan du vara med och diskutera och fatta beslut som påverkar föreningen direkt, då fullmäktige är föreningens högst beslutande organ.


Great that you want to get involved!

There are different ways do so, you can choose among educational monitoring and/or social activities.

If you want to get involved in education issues, it is easiest to contact your Education Council (start during the tab Utbildning), go to their grand meetings and get an insight into the work process and the issues involved – it’s really fun and interesting to be able to influence our educations for the better!

If you want to get involved socially, it is easiest to contact the committee that made you interested, and ask to come and try work a couple of times. If it feels like your thing, you’re more than welcome to apply for a position within the committee. On the page Socialt, you might find one that suits your interests!

During the spring semester, we have elections for the Student Representative Council(FuM), where all members can apply for election. In FuM you can participate in discussions and make decisions that affect the association directly, since the council is the association’s highest decision-making organ.

 

Senaste om Engagera dig

Relaterat

SÖK POSTER!