Som kår är det Medicinska Föreningens huvuduppgift att bedriva utbildningsbevakning. MF ser till att studenternas perspektiv och åsikter lyfts fram när fakulteten planerar och bedriver utbildning. Vi representerar studenterna i alla frågor som berör vår egna utbildning; allt från övergripande frågor om hur kurser bör läggas upp till hur examinationen skall bedrivas, lokalfrågor och enskilda fall där studenter känner sig illa behandlade.

As union, it is Medicinska Föreningens main task to conduct educational monitoring. MF ensures that students’ perspectives and views are taken into consideration when the faculty plans and runs our education. We represent the students in all matters that concerns our own education; everything from general questions about how courses should be or how the examination should be conducted to local matters and individual cases where students feel unfairly treated.

Senaste om Om MF

Relaterat

SÖK POSTER!