As union, it is Medicinska Föreningen’s (MF) main task to conduct educational monitoring. MF ensures that students’ perspectives and views are taken into consideration when the faculty plans and runs our education. We represent the students in all matters that concerns our own education; everything from general questions about how courses should be, how the examination should be conducted, to local matters and individual cases where students feel unfairly treated.

Som kår är det Medicinska Föreningens huvuduppgift att bedriva utbildningsbevakande verksamhet. MF ser till att studenters perspektiv och synpunkter tas i beaktning när fakulteten planerar eller sköter vår utbildning. Vi representerar studenter i alla ärenden som berör vår utbildning; allt från allmänna frågor om hur kursen borde se ut, hur examinationer ska ske, till lokala problem och individuella fall där studenter känner sig orättvist behandlade.

Senaste om Om MF

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor