Locus Medicus Lundensis är namnet på den villa som Holger och Anna-Greta Crafoord skänkte till Läkaresällskapet i Lund och Medicinska Föreningen i Lund-Malmö. Det är samlingspunkten för medicinare i Lund, belägen på Tunavägen 5, strax intill Botaniska Trädgården.

Förfrågningar om bokning och information från husförmannen på Locus, klicka här!

På Locus Medicus Lundensis egna hemsida kan du läsa mer!
www.locusmedicus.org

 

Senaste om — Locus Lund

SÖK POSTER!

Sponsor