Skidresan 2021 är inställd med hänsyn till Covid-19.
The ski trip 2021 is cancelled due to Covid-19.

Hej medlemmar och andra vänner!

 

Efter noga övervägande har vi i Medicinska Föreningen bestämt oss för att inte anordna vår traditionella skidresa 2021. Planeringen inför Skidresan började i våras med hopp om att läget kring Covid-19 skulle förbättras under sommaren och hösten. Trots att läget nu är avsevärt mycket bättre råder det fortfarande en pandemi och därav har vi beslutat att inte anordna skidresa 2021. Som kårsektion kan inte stå bakom att anordna en skidresa där majoriteten av deltagarna är medicinstudenter som dagligen träffar människor i riskgruppen i sin utbildning.

Om ni åker på en resa under lovet vill vi ännu en gång trycka på att restriktioner fortfarande råder och att ni kommer behöva sitta i karantän ifall ni får symtom relaterade till Covid-19. Vi ber att ni fortsatt beaktar restriktioner, social distansering och använder sunt förnuft i det fall att ni åker på en resa.

För mer information om fakultetens syn på resor över lovet, läs stycke “Ditt agerande på fritiden kan påverka patienters hälsa och dina studier”: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=2909

________________________________

 

Hello members and others!

 

After careful consideration, the Medical Students’ Association have decided not to organize our traditional ski trip this year. The planning for the trip began this spring with the hopes that the Covid-19-situation would improve during the summer and autumn. Even though the situation is considerably better now, there’s still an ongoing pandemic and therefore we have decided not to arrange our trip. As a union section at the Medical Faculty, we can’t support a ski trip where the vast majority of participants are medical students who meet people in risk groups during their education.

If you are going on any trip during the holidays, we would like to emphasize once again that restrictions still prevail and that you will need to be quarantined if you get symptoms of Covid-19. We ask that you continue to follow restrictions, social distancing and use common sense in the event that you go on a trip.

For more information about the faculty’s stand on trips over the holidays:

https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=2909

Se upp i backen!

Senaste om Skidresan

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor