Social verksamhet nedstängd t.o.m 17/11

Med anledning av de nya restriktioner som gäller i Skåne kommer all social verksamhet inom Medicinska Föreningen att vara nedstängd t.o.m. 17/11 alternativt senare om restriktionerna förlängs. Under denna tid kommer endast digitala evenemang att få genomföras. Mer information finns på facebook.

Due to the new restrictions in Skåne all of MF’s social activities will be cancelled until November 17th or longer in case the restriction persists. During this period only digital events are allowed. For more information, visit our facebook page.

SÖK POSTER!

Sponsor