Mäster 2020

SVENSKA

Nu är det dags att utse vem som ska bli Mäster 2020! Mäster är Medicinska Föreningens prestigefyllda pedagogiska pris som ges till en särskilt uppskattad och duktig undervisare. Det är studenternas hedersutmärkelse!

Nomineringen ska bestå av 150-250 ord och innehålla följande:

 1. Namn på personen du tycker förtjänar att tilldelas priset.
 2. Beskrivning av vilken position personen i fråga har.
 3. Motivering till varför personen förtjänar utmärkelsen
 4. Namn och kontaktuppgifter på den/de personer som vill nominera läraren.

Nomineringen skall följa ett visst antal kriterier som är beskrivna nedan. Det är viktigt att nomineringen besvarar hur personen uppfyller följande kriterier och inte bara att den gör det.

Nedan följer de kriterier som utgör grunden för beslutsfattandet av Årets Mäster:

Pedagogiskt nytänkande

Personen använder sig av och utvecklar nya pedagogiska grepp i sin undervisning.

Tillgänglighet gentemot studenterna

Personen visar engagemang och flexibilitet gentemot studenterna även utanför undervisningstillfället.

Entusiasm

Personen inspirerar studenterna inom undervisningsområdet och stimulerar till vidare fördjupning inom ämnet.

Teori kontra praktik

Personens förmåga att koppla ämnets teoretiska karaktär med dess tillämpning, samt förmågan att sammanfläta teoretisk och praktiskt undervisning.

Samarbetsförmåga med studenter

Personen interagerar med studenterna och sätter studenterna främst i lärandeprocessen Med fördel är personen lyhörd gentemot studenternas önskan och anpassar undervisningen därefter utan att trumma på utbildningskvaliteten.

Nomineringar skickas till [email protected] senast 2020-05-10.

Missa inte den här chansen att uppmärksamma en tutor/föreläsare/handledare/undervisar som har det lilla extra!

_________________________________________________________________________

ENGLISH

It is time to appoint ”Mäster 2020”! Mäster is the prestigious educational prize of the Medical Students Association that is given to a particularly appreciated and good teacher or lecturer. It is our finest educational award!

The nomination should consist of 150-250 word and contain the following:

 1. The name of the person you think deserves to be awarded the price.
 2. A description of the position of the person in question.
 3. A motivation as to why the person deserves the award.
 4. Names and contact details of the person / the people who want to nominate the teacher.

The criteria are as follow:

 1. Educational rethinking
 2. Availability
 3. Enthusiasm
 4. Theory versus practical application
 5. Ability to collaborate with students

Nominations are sent to [email protected] at latest the 10th of May 2020.

Do not miss this amazing opportunity to honour an especially great lecturer/tutor/teacher! If you are interested in reading the full criteria of ”Mäster of the year”, please email [email protected].

SÖK POSTER!

Sponsor