Sök Stig Radners Resestipendium!

Stig Radners resestipendium är ett årligt resestipendium som utlyses av Läkaresällskapet i Lund (LiL). Stipendiet syftar till att främja det internationella medicinska studentutbytet, och delas ut till en student som varit aktiv i Medicinska Föreningen och vars engagemang varit betydande. Utdelningen av stipendiet sker i samband med den stora Toddydagen (28:e mars 2020).

I år har vi glädjen att meddela att Läkaresällskapet i Lund delar ut ännu ett Stig Radner resestipendium till en extra aktiv inom MF på anledning av MFs 125-årsdag! 

 Stipendiaten erhåller en prissumma på 7000 kr, och brukar tilldelas för ett internationellt utbyte. Resan bör lämpligen vara studierelaterad men behöver inte vara forskningsrelaterad. Stipendiet beviljas inte för en resa som redan genomförts. Senast 1 år efter genomförd resa så ska stipendiaten skriva en kort reseberättelse som sänds in till vice sekreteraren i Läkaresällskapet i Lund, med omfång 0,5 till 1 A4 sida. 

 Du skickar din kandidatur till [email protected]. Märk då meddelandet med “Stig Radners Resestipendium – NAMN NAMN” innan fredagen den 21:e februari 2020. Du kan ansöka själv eller nominera en kandidat.

 Vad ska stå med i din ansökan?

  • Ditt namn.
  • Vad du studerar, och hur långt du har kommit i din utbildning.
  • Vad du har haft för poster i Medicinska Föreningen (nämligen ett krav för att söka stipendiet).
  • Om du är medlem i Läkaresällskapet i Lund.
  • Vad du har för ambitioner med resan, och i vilket syfte du åker. 

**********

The annual travel grant, Stig Radners Scholarship, is currently being announced by Läkarsällskapet i Lund (LiL). The purpose of the grant is to encourage international medical exchange programmes, and is awarded to a student who has been active in the Medical Students’ Association of Lund and Malmö. The grant is given out on the yearly spex-related event ”Den stora Toddydagen” (this year on the 28th of March 2020).

This year we have the pleasure of announcing that Läkaresällskapet i Lund is awarding an additional Stig Radner Scholarship to an extra recipient on the occasion of MF turning 125 years old!

 The grant has a value of 7000 swedish kronor, and is awarded to a student leaving for an international exchange. The trip must be related to studies, but does not have to be related to research. However, you may not apply for the scholarship for a trip which has already been made. A year after the trip ends, by the latest, you will be required to submit a written recount of your trip to the vice-president of Läkaresällskapet i Lund, which needs to be 0.5 to 1 page long.

 You apply by sending an email to [email protected], with the subject header “Stig Radner’s Scholarship – NAME NAME”  no later than Friday 21st February 2020. You can apply yourself or nominate a candidate.

 What should be included in your application?

  • Your name.
  • What you study, and how far you have come in your studies.
  • What positions you have held within the Medical Students’ Association of Lund and Malmö (please note that this is a requirement). 
  • If you are a member of Läkaresällskapet i Lund (LiL).
  • What your ambitions are and the purpose of your journey. 

SÖK POSTER!

Sponsor