Valberedningens nomineringar för fyllnadsval 18/19

Valberedningen har efter tappert arbete publicerat sitt beslutsprotokoll: Beslutsprotokoll inför FUM1 18/19

Grattis till alla nominerade!

Om du vill motkandidera, skicka en kandidaturtext till ordf@mfskane.se senast 19 september


The election committee has finished their work, their nominations can be found here: Beslutsprotokoll inför FUM1 18/19

Congratulations to all the nominees!

If you wish to counter candidate, send your candidature to ordf@mfskane.se no later than September 19th.

SÖK POSTER!