Sök Magnus Blix prisfond!

Utlysningstext Magnus Blix prisfond

Magnus Blix prisfond är ett pris som delas ut till medlem av Medicinska Föreningen, studerande vid Medicinska Fakulteten. För att komma ifråga ska man under 2017 framlagt ett vetenskapligt arbete, helst publicerat.

Arbetet ska vara på grund- eller avancerad nivå och du som kandiderar ska ha gjort större delen av arbetet. Enligt stadgarna kan man komma i fråga för pris med arbeten som inte ingår i doktorsavhandling i första hand. Detta för att stimulera vetenskapligt arbete under studierna.

Ansökan med personligt brev och artikel för granskning skickas via mail till Medicinska Föreningen (se nedan), för att sedan bli föreslagen av styrelsen till nomineringskommittén för Magnus Blix prisfond.

Kandidaten förväntas i det personliga brevet specificera sin egen del i arbetet. Glöm ej att arbetet skall vara framlagt under år 2017.

Skicka in ditt arbete med ett personligt brev till [email protected] senast 2018-09-30

 

___________________________________________________________________________

 

Announcement of Magnus Blix prize fund


Magnus Blix prize fund is a prize awarded to a member of the Medicinska Föreningen, currently a student at the Faculty of Medicine. To apply one must have presented, preferably published, a scientific work in 2017.

 

The work shall be on either Bachelor’s level or Master’s level and the student who candidates must have done the most of the work. According to the statutes, the work cannot primarily be a part of a doctoral thesis. This is to stimulate scientific work during studies.

 

The application with personal motivation letter and article for review shall be sent to Medicinska Föreningen (see below), then to be proposed to the Nomination Committee of Magnus Blix prize fund.


The candidate is expected to specifying their own part in the work in the personal letter. Do not forget that the work will be presented during 2017.


Send in your work with a personal letter to [email protected] at latest 2018-09-30.

SÖK POSTER!

Sponsor