Valberedningens nomineringar inför 18/19

Valberedningen har efter tappert arbete publicerat sitt beslutsprotokoll: Beslutsprotokoll valberedningen inför val-FUM 2 2018

Grattis till alla nominerade!

Om du vill motkandidera, skicka en kandidaturtext till ordf@mfskane.se senast 30/4


The election committee has finished their work, their nominations can be found here: Beslutsprotokoll valberedningen inför val-FUM 2 2018

Congratulations to all the nominees!

If you wish to counter candidate, send your candidature to ordf@mfskane.se no later than april 30th.

SÖK POSTER!