Sök poster!

Nu är utlysningstiden för alla aktivaposter och studentrepresentantposter igång. Här hittar du listan på vilka poster som finns. Söker själv eller nominerar någon gör du här!


It’s time to apply to be a part of all the committees in MF! Apply or nominate someone here!

SÖK POSTER!

Sponsor