Mäster 2018

Nu är det dags att nominera till årets Mäster 2018!

Mäster är Medicinska Föreningens prestigefyllda pedagogiska pris som ges till en särskilt uppskattad och duktig undervisare. Det är studenternas hedersutmärkelse!

Priset skall tilldelas en person som undervisar vid medicinska fakulteten som visar mycket goda pedagogiska färdigheter gentemot studenterna. Nomineringen skall bestå av 150-300 ord och den skall skickas till [email protected] senast 8/5-2018.

Nomineringen ska innehålla följande:
-Namn på personen du tycker förtjänar att tilldelas priset.
-Beskrivning av vilken position personen i fråga har.
-Motivering till varför personen förtjänar utmärkelsen.
-Namn och kontaktuppgifter på den/de personer som vill nominera läraren.

Nomineringen skall följa ett visst antal kriterier som är beskrivna nedan. Det är viktigt att nomineringen besvarar hur personen uppfyller följande kriterier, och inte bara att den gör det.

Nedan följer de kriterier som utgör grunden för beslutsfattandet av Årets Mäster:
-Pedagogiskt nytänkande
Personen använder sig av och utvecklar nya pedagogiska grepp i sin undervisning.
-Tillgänglighet gentemot studenterna
Personen visar engagemang och flexibilitet gentemot studenterna även utanför undervisningstillfället.
-Entusiasm
Personen inspirerar studenterna inom undervisningsområdet och stimulerar till vidare fördjupning inom ämnet
– Teori kontra praktik
Personens förmåga att koppla ämnets teoretiska karaktär med dess tillämpning, samt förmågan att sammanfläta teoretisk och praktiskt undervisning.
-Samarbetsförmåga med studenter
Personen interagerar med studenterna och sätter studenterna främst i lärandeprocessen Med fördel är personen lyhörd gentemot studenternas önskan och anpassar undervisningen därefter utan att trumma på utbildningskvaliteten.

Fullmäktige beslutar sedan vem som ska motta bemärkelsen Årets Mäster utifrån de nomineringar som inkommit samt gör en bedömning av personens högskolepedagogiska utbildning. Observera att fullmäktiges beslut ska baseras på de nomineringar som inkommit och ej på egna erfarenheter av personen i fråga. En person kan endast motta utmärkelsen en gång och en lista med tidigare belönade lärare ska bifogas till fullmäktige vid beslutsfattandet.

Prisutdelningen sker i samband med Corbalen och pristagaren får motta diplom ur utbildningsansvarig i MFs hand. Det åligger även pristagaren av Årets Mäster att hålla en mästerföreläsning. Årets Mäster är den person som föreningen nominerar till LUS pedagogiska pris.

___________________________________________________________________________

Now it’s time to nominate for this year’s Mäster 2018!

Mäster is the Medicinska Föreningen’s prestigious educational prize given to a highly appreciated and good teacher. It’s the students’ honorary award!

The prize will be awarded to a person who teaches at the Faculty of Medicines. The nominationtext must consist of 150-300 words and it should be sent to [email protected] at latest 8/5-2018.

The nomination shall contain the following:
-Name of the person you think deserves to be awarded the prize.
-Description of the position of the person in question.
-Motivation to why the person deserves the award.
-Name and contact details of the person who wishes to nominate the teacher.

For more information contact Head of Education at [email protected].

SÖK POSTER!

Sponsor