Presentation av Studenthälsoansvarig

Studenthälsoansvarig i styrelsen är Josefine Andreasson. Här berättar hon om varför du ska söka till styrelsen:

”Är du nyfiken på hur styrelsearbete ser ut? Brinner du för att förbättra studiemiljön för
dina medstudenter? Då tycker jag du ska söka posten som studenthälsoansvarig! Jag var
väldigt nervös när jag klev på posten, eftersom jag inte varit engagerad i föreningen
tidigare och helt saknade erfarenhet av styrelsearbete. Men ack vad fel jag hade! Det enda
du behöver är ett intresse för studiemiljöfrågor och studenters hälsa. Att man får hitta på
massa roligheter tillsammans med resten av styrelsen är ju inte helt fel det heller…

Som studenthälsoansvarig arbetar du med den fysiska och psykosociala studiemiljön hos
Medicinska Föreningens medlemmar. En stor del av arbetet innebär att försäkra sig om
att fakulteten följer de föreskrifter som finns angående studiemiljö, men även angående
jämställdhet och likabehandling. Detta gör man bland annat genom att sitta i olika utskott
så som Nämnden för Jämställdhet och Likabehandling och genom att ha kontakt med
Jämställdhet- och Likabehandlingsutskottet. Du är även Medicinska Föreningens
huvudstuderandeskyddsombud, vilket innebär att du är föreningens studerandeskyddsombud behjälpliga i dess arbete med att bevaka
studenternas studiemiljö. Genom denna kontakt med kommittéer och utskott får du stor
insikt i föreningens och fakultetens arbete med studenternas hälsa, vilken man har stor
möjlighet att påverka (så spännande!!!). Du är även vice ordförande i Utbildnings- och
Studiemiljöutskottet, där samtliga studentrepresentanter som arbetar med utbildning och
studiemiljö träffas och snackar om aktuella frågor.

Det absolut roligaste under året har varit att driva och genomföra viktiga frågor i MF.
Särskilt roligt är det ju att jag och ordförande Linnéa har arbetat fram ett pilotprojekt –
Fokusdagen kring psykisk (o)hälsa – som äntligen går av stapeln nu i vår! Mitt mål då jag
sökte posten var att på ett konkret sätt förbättra MFs medlemmars psykiska hälsa, därför
känns detta projekt så otroligt kul och spännande!”

SÖK POSTER!

Sponsor