Fullmäktige 18/19 klart!

Medlemmarna har sagt sitt, ett nytt FUM är valt!

Med ett valdeltagande på 35% (ryktas vara rekord bland kårerna i Lund) har följande personer valts in i FUM 18/19:

Ordinarie ledamöter
Egil Borg Bromée
Björn Elmberg
Felicia Lidström
Linnéa Sandström
Agnes Lindgren
Ebba Wallström
Freja Franzén
Antonio Fernandez
Tiia-Marie Sundberg
Simon Larsson
Emma Svensson
Alfrida Svennung
Harald Tjus
Hannes Wikström
Josefine Andreasson
Isabella Aflaki
Joar Åberg
Olle Nordström
Sofia Christiansson
Egzon Berisha
Felix Solberg

Suppleanter
Gustav Christensson
Sophie Ivarsson
Margareta Mittendorfer
Julia Frostå
Johanna Henriksson
Ludwig Svensson


The Members have spoken, a new general assembly has been elected!

With a turnout of 35% (rumoured as a record amongst Lund’s Unions) the members of the general assembly 18/19 are as follows:

Permanent members
Egil Borg Bromée
Björn Elmberg
Felicia Lidström
Linnéa Sandström
Agnes Lindgren
Ebba Wallström
Freja Franzén
Antonio Fernandez
Tiia-Marie Sundberg
Simon Larsson
Emma Svensson
Alfrida Svennung
Harald Tjus
Hannes Wikström
Josefine Andreasson
Isabella Aflaki
Joar Åberg
Olle Nordström
Sofia Christiansson
Egzon Berisha
Felix Solberg

Substitute members
Gustav Christensson
Sophie Ivarsson
Margareta Mittendorfer
Julia Frostå
Johanna Henriksson
Ludwig Svensson

SÖK POSTER!

Sponsor