Stig Radners resestipendium

Stig Radners resestipendium är ett årligt resestipendium som utlyses av Läkaresällskapet i Lund (LiL). Stipendiet syftar till att främja det internationella medicinska studentutbytet. Utdelandet av stipendiet sker i samband med den stora Toddydagen.

Stipendiaten erhåller en prissumma på 7000 kr, och brukar tilldelas för ett internationellt utbyte. Senast 1,5 år efter utbetald stipendiesumma skall stipendiaten skicka in en kortfattad stipendieberättelse till LiL (mer info om den kommer efter utdelat stipendium).

Vad skall stå med i din ansökan (0,5-1A4)?

  • Ditt namn.
  • Vad du studerar, och hur långt du har kommit i din utbildning.
  • Om du är medlem i Medicinska Föreningen (medlemskap krävs).
  • Om du är medlem i Läkarsällskapet i Lund (LiL)
  • Har du en bakgrund som aktiv i MF och eller LiL (Läkarsällskapet i Lund).
  • Vad du har för ambitioner med resan, och i vilket syfte åker du.

Du kan ansöka själv eller nominera en kandidat.

Du skickar din kandidatur till [email protected] , märk mailet med “Stig Radners resestipendie – NAMN NAMN” innan den 28 februari 2018

Vid frågor, kontakta [email protected]


Stig Radner’s scholarship will be awarded to a student of MF next year.

For information in english, contact [email protected]

SÖK POSTER!