Medicinska Föreningens nya hedersmedlem!

Vi på Medicinska Föreningen uppskattar våra medlemmar och studenter! Det är för dem vi jobbar och finns till. Därför tycker vi att det är extra viktigt att lyfta fram personer som möjliggör för studenter att kliva fram och göra sina röster hörda. Med det sagt vill vi presentera Medicinska Föreningens nyaste hedersmedlem:

CHRISTER LARSSON,
professor inom tumörcellsbiologi och ordförande i programnämnden förläkarprogrammet

Christer är, enligt vår motivering, oerhört mån om såväl studentens rättigheter men också engagemang och delaktighet – i områden som sträcker sig långt utöver hans egentliga ansvar. Medicinska Föreningen ser Christer som en förebild både i hur man arbetar med kollegor och studentrepresentanter, men också för hans ovärderliga hjälp som bollplank och stöd genom stora delar av vårt arbete.

För allt detta vill vi ta upp Christer vid Corbalen 2017 för att visa vår högsta uppskattning och tacka honom för allt han gjort, och förhoppningsvis kommer att fortsätta göra, för Medicinska Föreningen och framför allt för er studenter.

Christer Larsson, professor i tumrcellsbiologi

SÖK POSTER!