NY STYRELSE!!! NEW BOARD!!!

Fullmäktige har valt en ny styrelse för verksamhetsåret 2017/18! Wooohooo! Här är de, nästa års grymma gäng:

Från vänster:
Josefine Andreasson (Studenthälsoansvarig)
Linnea Sandström (Ordförande)
Egil Borg Bromée (Vice ordförande)
Tiia-Marie Sundberg (Utbildningsansvarig)
Sofia Christiansson (Infosekreterare)
Björn Elmberg (Socialt ansvarig)

Ej på bilden:
Rickard Hammarstrand (PR-ansvarig)

 


The council has elected a new board for 2017/18! Woohoo! Here they are:

From the left to right:
Josefine Andreasson (Head of Student Health)
Linnea Sandström (President)
Egil Borg Bromée (Vice President)
Tiia-Marie Sundberg (Head of Education)
Sofia Christiansson (Info Secretary)
Björn Elmberg (Head of Social Responsibilities)

Not in the picture:
Rickard Hammarstrand (Head of PR)

 

SÖK POSTER!

Sponsor