Uttalande från styrelsen

Efter att media riktat mycket uppmärksamhet till Hincus Medicus de senaste veckorna har det uppstått en del frågor kring om Medicinska Föreningen har någon koppling till föreningen. Vi vill förtydliga:

Medicinska Föreningen som organisation har ingen koppling till Hincus Medicus. Vi arbetar dagligen med att implementera vår värdegrund i all vår verksamhet och om någonting i MFs namn bryter mot värdegrunden så säger vi ifrån. Allting MF gör är öppet för alla våra medlemmar och vi står för alla människors lika rätt och värde. Vi vill med detta meddelande säga ifrån. MF står inte bakom Hincus Medicus. Det finns medlemmar i vår förening som också är medlemmar i Hincus. Det är den enda kopplingen föreningarna har med varandra.

Om någon vill prata om detta med styrelsen är ni varmt välkomna att skicka ett mail till [email protected] eller komma förbi expeditionen på måndagar och torsdagar 10-13! Nu väntas dock en julledighet för styrelsen, och vi tycker att alla ni också ska passa på att ta lite julledigt efter en hård termin!

Vänliga hälsningar,
Medicinska Föreningens styrelse

SÖK POSTER!

Sponsor