Sök stipendiet Magnus Blix prisfond/ Apply for Magnus Blix price fund

Magnus Blix prisfond är ett pris som delas ut till medlem av Medicinska Föreningen, studerande vid Medicinska Fakulteten. För att komma ifråga ska en under 2015 framlagt ett vetenskapligt arbete, helst publicerat.
 Arbetet ska vara på grund- eller avancerad nivå och du som kandiderar ska ha gjort större delen av arbetet. Enligt stadgarna kan en komma i fråga för pris med arbeten som inte ingår i doktorsavhandling i första hand, detta för att stimulera vetenskapligt arbete under studierna.

Ansökan med personligt brev och artikel för granskning skickas via mail till Medicinska Föreningen (se nedan), för att sedan bli föreslagen av styrelsen till kommittén för Magnus Blix prisfond.
 Kandidaten förväntas i det personliga brevet specificera sin egen del i arbetet. Glöm ej att arbetet skall vara framlagt under år 2015.

Skicka in ditt arbete med ett personligt brev till [email protected] senast 2016-09- 30

————————————————————————————————————————-

The Magnus Blix prize fund is a grant given to a member of the Medicinska Föreningen, to a student at the Faculty of Medicin. To be considered for the award, you have presented a scientific essay during 2015, preferably published. The scientific work should be on bachelor or advanced level and you as a candidate should have done most of the work. According to by-laws, the award is not primarily given to scientific work included in a dissertation, since it is ment to encourage scientific work during your education.

The application with include a personal letter and article for review, send it by email to the Medical Förenignen (see below). It is then to proposed from the Board to the Committee for Magnus Blix prize fund. The candidate is expected to specifying in the personal letter their own part in the work. Do not forget that the work should have been presented during 2015.

Send your personal letter and article to [email protected] , deadline 2016-09-30

SÖK POSTER!

Sponsor