Nya styrelsen!

Det här är vi i styrelsen för verksamhetsåret 16/17!

Från vänster har vi *trumvrivel*

Maria Bogg-Ekwall (PR-ansvarig), Andrea Ahlfont (Infosekreterare), Johanna Henriksson (Utbildningsansvarig), Sandra Ahlberg (Vice ordförande), Kajsa Sandberg (Studenthälsoansvarig), Madeleine Lehander (Ordförande), Ida Schalén (Socialt ansvarig)!


Here we are, your board! From left to right:

Maria Bogg-Ekwall (Head of PR), Andrea Ahlfont (Infosecretary), Johanna Henriksson (Head of Education), Sandra Ahlberg (Vice President), Kajsa Sandberg (Head of Student Health), Madeleine Lehander (President), Ida Schalén (Head of Social Activities)!

SÖK POSTER!

Sponsor